Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
333621
Complexnummer
332530 - Amerongen
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82726/147
Kadastrale aanduiding
Amerongen E 520
Bij Drostestraat 14, 3958 BK te Amerongen

Omschrijving

MUREN EN TRAPPEN MET BEELDEN EN BOLLEN VAN HET VOORPLEIN. Rondom het voorplein bakstenen walmuren (aan de noordzijde) en keermuren (aan de west- en zuidzijde), in oorsprong nog daterende van voor de verwoesting van het kasteel in 1673, waarin aan de noord- en westzijde toegangen naar een kelder onder het voorplein.

Deze muren bekroond door bakstenen, door pijlers met natuurstenen dekplaten gelede borstweringen, die via concave verhogingen aansluiten bij de pijlers van de poort en de doorgang tegen de uiteinden van stal en en koetshuis c.a. en aan de westzijde worden onderbroken door een stelsel van drie aaneengesloten trappen, waarvan de middelste omhoog leidt naar de bovenste verdieping van de brug naar het hoofdgebouw en de zijtrappen omlaag voeren naar het pad onderlangs het voorplein; de trappen zijn gevat tussen vier bakstenen pijlers met dekplaten, waarvan de buitenste worden bekroond door zandstenen bollen en de binnenste door zandstenen beelden, voorstellende allegorische vrouwenfiguren (waarschijnlijk 1678).

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 332530. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen