Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
334696
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82766/189
Kadastrale aanduiding
Woudrichem H 2583
Maasdijk 51, 4284 VC te Rijswijk (NB)

Omschrijving

Waarschijnlijk vroeg 19e eeuwse dijkboerderij (T-huis), waarvan het schuurgedeelte aan het eind van de 19e eeuw ten dele is vervangen door een grote, hoge dwarsdeelschuur onder met riet gedekt zadeldak met wolfeind aan de achterzijde.

Het voorhuis onder met riet gedekt wolfdak en het tussenlid onder met riet gedekt zadeldak zijn gebosseerd gepleisterd.

In het voorhuis 4- en 6-ruitsschuifvensters ten dele met luiken, in het tussenlid 4-ruitsschuifvensters met luiken en enige vernieuwde vensters en in de schuur rondboog stalvensters van gietijzer, halfronde zoldervensters in geveltop, deur afgedekt met gemetselde korfboog, grote rechtgesloten deeldeuren met daarnaast recent aangebrachte lagere deeldeuren en deur met halfrond gietijzeren bovenlicht.

Fraai bouwwerk van belang uit oogpunt van oudheidkundige en volkskundige waarde.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M)