Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
337826
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82798/182
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Geertruidenberg A 3353
Geertruidenberg B 2901
Geertruidenberg B 3197
Geertruidenberg B 3839
Geertruidenberg B 3838
Geertruidenberg B 2790
Geertruidenberg B 3232
Geertruidenberg B 3353
Geertruidenberg B 2695
Geertruidenberg B 2279
Geertruidenberg B 3226
Geertruidenberg B 2694
Geertruidenberg B 3227
Geertruidenberg B 3228
Geertruidenberg B 2179
Geertruidenberg, Versterkingen door de gehele stad

Omschrijving

Vesting Geertruidenberg.

Algemeen.

De overblijfselen van de in 1833-37 aangelegde VERSTERKINGEN zijn in de jaren 1952/53 geheel gerestaureerd.

De Wallen, buitenwerken en grachten aan de noord- en westzijde van de stad, met o.a. aan de noordzijde een mooi gaaf bastion met kruithuis van 1836 en aan de westzijde het bolwerk (met binnenbastion) en een deel van de voor dit bolwerk gelegen enveloppe, zijn van belang wegens de krijgshistorische waarde.

Beschrijving.

noordelijke wallen.

A) binnengrachtse oever.

gescheiden van de achterzijde bebouwing Haven door een wandelpad, glooiend met bomen beplant talud.

Hoog bastion met steil talud, beplant met gras en bomen. Aan de binnenzijde van de bastionwal het uit 1836 daterende Kruithuis. De kerkhofoever bestaat eveneens uit met bomen beplant glooiend talud. Tot aan de dam smal glooien, van van bomen voorzien talud gescheiden door de achterzijde van de huizen aan de Elisabeth- en Molenstraat door een pad. Ten westen van de dam langs de Burgemeester Meyerstraat breed met heesters en bomen beplant glooiend talud. Langs de stadsweg en het schiereiland glooiend talud met bomen. De westzijde van dit grachtgedeelte wordt afgesloten door een vlakke met gras begroeide oever.

westelijke wallen.

De westelijke oever is vlak, singelachtig karakter, gedeeltelijk met wilgen en hoge bomen beplant. De zuidelijke oever loopt tot aan de Commandeurstraat langs de Provinciale weg, is hiervan gescheiden door een smal zwak glooiend talud. De oostelijke oever van de vestinggracht wordt begrensd door de tuinen van de percelen Commandeurstraat 2, 4, 6-8 en heeft tot aan de flank van het bolwerk een zachtglooiend talud. Het bolwerk met kat rijst steil omhoog en is met gras en bomen beplant. Aan de achterzijde wordt het bolwerk begrensd door een wandelpad, dat een voortzetting is van de Commandeurstraat. De oever ten noorden van het bolwerk heeft zacht glooiend talud.

Enveloppe.

De voor het bolwerk gelegen enveloppe met escarp en hoofdwal is beplant met wilgen en bomen.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Nee Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Park
Ja Verdedigingswerken en militaire gebouwen Fort, vesting en -onderdelen Vesting