Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
338239
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82791/182
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Den Helder E 10672
Den Helder E 10673
Den Helder G 1164
Den Helder G 1165
Den Helder H 4868
Den Helder K 4541
Den Helder G 1134
Den Helder H 4866
Den Helder H 4867
Den Helder K 4568
Den Helder E 9040
Den Helder E 9872
Den Helder G 1129
Den Helder E 9610
Den Helder, Verbindingswal;verspreid door de stad,

Omschrijving

DE VERBINDINGSWAL. In 1811-1813 werd begonnen met de aanleg van een verbindingswal met voorgelegen gracht, van het fort Lasalle (later Erfprins) naar het fort de l'Ecluse (later Dirks Admiraal), en vandaar naar het fort Dugommier (later Oostoever). Dit werd werd in 1826-1827 voltooid. In 1886 werden in de wal enige batterijen ingericht.

De gemeenschapslinie is in het algemeen goed bewaard gebleven, met uitzondering van het gedeelte tussen de Schoterweg en het fort Westoever. Dit gedeelte is op meerdere plaatsen meer of minder afgekaveld en voor het bassin van de mijnendienst geheel afgegraven. Het gedeelte tussen Erfprins en de Schoterweg heeft hoge, steile taluds van 3 tot 5 meter hoogte. Op meerdere plaatsen zijn remises, geschutsopstellingen en kazematten waarvan de aarden taluds 6 tot 8 meter hoog zijn. De ervoor gelegen gracht verkeert in goede staat. Aan de stadszijde wordt de linie begrensd door een smalle natte gracht.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Verdedigingswerken en militaire gebouwen Omwalling