Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
338271
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82617/170
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Den Helder H 4790
Den Helder H 4791
Den Helder H 4866
Den Helder H 4867
Den Helder H 4868
Den Helder E 9610
Den Helder H 1363
Den Helder H 2027
Den Helder H 2957
Den Helder H 4647
Den Helder H 4648
Den Helder K 1979
Den Helder K 1980
Den Helder K 1981
Den Helder K 1982
Den Helder K 1983
Den Helder K 1984
Den Helder K 4281
Den Helder H 2958
Den Helder H 4695
Bij Nieuweweg 3, 1782 AZ te Den Helder

Omschrijving

FORT DIRKS ADMIRAAL. In 1811-1813 aangelegd gebastionneerd fort met 2 ravelijnen en een enveloppe, geheten naar een uitwateringssluisje. Het was in 1813 nog niet voltooid. De in 1828 begonnen bouw van een kazerne kwam niet verder dan de fundering. Aan de keel werd het fort later omgewerkt tot een veel kleiner werk, onderdeel van de liniewal, met voorgelegen caponniere ter bestrijking van de liniegracht. De voorwerken werden in 1886 geslecht.

Op het oorspronkelijke fort, dat geheel afgegraven is, bevinden zich 2 kampementen van de Kon. Landmacht. Het geheel met inbegrip van de enveloppe en 2 ravelijnen is omsloten door fraaie grachten, waardoor het oorspronkelijke tracé goed bewaard gebleven is. De voor de caponniere gelegen enveloppe is grotendeels intact; de oorspronkelijke wal heeft hoge steile taluds, verminkt door bunkers en onderkomens welke tijdens de tweede wereldoorlog aangelegd zijn. De in de liniewal gelegen redan met vooruitgeschoven caponniere is grotendeels nog geheel intact; de wal heeft hoge steile taluds, eveneens ontsierd door betonnen Duitse bunkers. In de keel van het fort, aan de zuidzijde van het terre-plein, een bomvrij onderkomen, waarop gesmeed ijzeren hek met voor de tijd, midden 19e eeuw, karakteristieke details.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Verdedigingswerken en militaire gebouwen Fort, vesting en -onderdelen Fort