Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
338291
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82617/84
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Den Helder B 1295
Den Helder B 1382
Kazerne aan de fortweg, Fort Erfprins, Den Helder

Omschrijving

FORT ERFPRINS. Een in 1811-1813 achter de kustbatterij Kaaphoofd aangelegd, groot 5-hoekig gebastionneerd fort met 3 ravelijnen en enveloppe. In 1836 kreeg het fort een bomvrije hoofdpoort en een tweede poort ertegenover; in 1861 een bomvrij hospitaal. In 1875 werd het zeefront omgewerkt tot een grote kustbatterij met bomvrije kazerne voor 1000 man, waarbij een ravelijn verviel.

In het algemeen is het fort goed bewaard gebleven. Verschillende opstallen zijn inwendig gemoderniseerd en aangepast aan de bestemming.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Verdedigingswerken en militaire gebouwen Fort, vesting en -onderdelen Fort

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Verdedigingswerken en militaire gebouwen Fort, vesting en -onderdelen