Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
34945
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82971/142
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Strijen N 800
Strijen N 799
Kerkstraat 48, 3291 AM te Strijen

Omschrijving

Ned.Herv.Kerk. Eenbeukig laatgotische kerk met vijfzijdig gesloten koor en houten tongewelven. Noorderzijbeuk en zuiderzijbeuk beide van later tijd. Gerestaureerd 1937-1939. Eenvoudige laatgotische toren met een versiering van boognissen, gerestaureerd 1950. Tot de inventaris behoren: Rijk gesneden orgelkas, ondermeer met op voluten zittende bazuinengelen aan weerszijden versierd. Hierin een instrument dat in 1839/40 door P. van Oeckelen werd gemaakt. Het instrument werd in de loop der tijden dermate gewijzigd, dat alleen de orgelkas en het nog aanwezige Van Oeckelen-pijpwerk binnen de bescherming vallen. Een doophek en een overhuifde bank uit de 17e eeuw; twee eenvoudige overhuifde banken uit het begin der 19e eeuw; zes koperen kaarsenkronen, 17e eeuw en een aantal grafzerken, 15e, 16e en 17e eeuw. Klokkenstoel met klok van Petit en Fritsen, 1929, diam. 112 cm. Aan de zuidmuur van het dwarsschip van de kerk zit een stenen zonnewijzer.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Religieuze gebouwen Kerk en kerkonderdeel Kerk