Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
35658
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82748/199
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Giekerk C 3562
Giekerk C 3563
Wynzerdyk 9, 9062 GP te Oentsjerk

Omschrijving

Herv. kerk en toren, gelegen op een kerkhof. Met uitzondering van de 19e eeuwse koorsluiting zijn schip en toren nog romaans; beide zijn uit baksteen opgetrokken. Aan de noordzijde van het schip moeten van romaanse vensters. In de kerk 17e eeuwse preekstoelkuip en klankbord; doopbekken op voet; 17e eeuwse overhuifde herenbank en een aantal zeer eenvoudige banken met bewerkte wangen. Zandstenen epitaaf omstreeks 1640. Vier rouwkassen, waarvan twee 18e eeuws en een ruitvormig rouwbord. In de toren zes grote gebeeldhouwde zerken, 16e en vroeg 17e eeuws, waaronder één door Vincent Lucas. Orgel in 1871 gemaakt door P. van Oeckelen. Klokkenstoel met klok van Herman(nus?), 1493, diam. 112,3 cm. Mechanisch torenuurwerk D. Wielinga, Franeker, 1930, gerestaureerd in 1975.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Religieuze gebouwen Kerk en kerkonderdeel Kerk