Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
359785
Complexnummer
359693 - Snouck van Loosenpark
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82928/181
Kadastrale aanduiding
Enkhuizen F 3286
Snouck van Loosenpark 48, 1601 ES te Enkhuizen
Snouck van Loosenpark 50, 1601 ES te Enkhuizen
Snouck van Loosenpark 49, 1601 ES te Enkhuizen
Snouck van Loosenpark 51, 1601 ES te Enkhuizen

Omschrijving

Zuidoostelijk aan de uitzwenkende vijverpartij in het Snouck van Loosenpark gesitueerde reeks van vier WONINGEN op een rechthoekige plattegrond met aan de lange zijden een tweemaal licht risalerende middenpartij en voor het overige dezelfde kenmerken als bij de woningen beschreven onder monumentnummer 359693.

Woningreeks, deel uitmakend van het complex met monumentnummer 359693 en als zodanig van belang.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 359693. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K)