Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
36148
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82823/84
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Utrecht C 6362
St.-Jacobsstraat 171, 3511 BP te Utrecht
Jacobskerkhof 22, 3511 BL te Utrecht

Omschrijving

Jacobikerk en Jacobitoren. Bakstenen driebeukige hallenkerk met toren welke met natuursteen bekleed is. 13e eeuwse kruiskerk in 15e eeuw verbouwd, koor en zuiderzijbeuk voor 1487 voltooid. Orgel. In de hoofdkas, die ten dele nog dateert uit de tweede helft 15e eeuw met 19e eeuwse ornamentiek, heeft R. Garrels in 1740 een nieuw Hoofdwerk en Pedaal geplaatst met gebruikmaking van ouder pijpwerk. Het oude Rugwerk werd in 1813 vervangen door een rugwerk van A. Meere. De toestand 1740/1813 werd bij de laatste restauratie in 1978 hersteld. Kabinetorgel, waarschijnlijk vervaardigd door H. Hess in 1774. In 2003 aan de Jacobikerk geschonken. Klokkenstoel met gelui bestaande uit een klok van S. Butendiic, 1479, diam. 182 cm en ? moderne klokken. Mechanisch torenuurwerk van Eijsbouts, 1950, voorzien van elektrische opwinding. De kerk draagt twee zuidwijzers, namelijk één van roodbruine zandsteen boven het ingangsportaal, de tweede, een koperen zuidwijzer op de topgevel van het zuider dwarsschip.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Religieuze gebouwen Kerk en kerkonderdeel Kerk