Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
36784
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82732/4
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Houthem C 2038
Plenkertstraat 82, 6301 GN te Valkenburg
Plenkertstraat 90, 6301 GN te Valkenburg

Omschrijving

De "Kruitmolen"; in 1820 als buskruitmolen gebouwde WATERMOLEN op de Geul, die tot 1851 als zodanig gefunctioneerd heeft; na grotendeels afgebroken en herbouwd te zijn van 1875 tot 1885 als papiermolen, onderdeel van een papierfabriek in gebruik; sedert 1887 in gebruik als onderdeel van een BIERBROUWERIJ (sedert 1921 Bierbrouwerij "De Leeuw"). De middenslagmolen heeft een waterrad - het grootste van Nederland - met ijzeren as, ijzeren spaken en houten schoepen; het waterrad levert door middel van riemoverbrengingen de drijfkracht voor koelcompressoren en hulpwerktuigen van de brouwerij. Het waterrad met een lossluis en twee maalsluizen, de overbrenging en de aangedreven machinerieen zijn ondergebracht in drie aaneengebouwde, hoofdzakelijk uit omstreeks 1900 daterende (witgepleisterde/geschilderde) gebouwen. Buiten de gebouwen, op de andere tak van de Geul een ijzeren hefstuwsluis ten behoeve van het creeren van voldoende verval om de molen te kunnen laten functioneren. Goed, gaaf en voor Nederland thans uniek voorbeeld van een nog functionerende industrie-watermolen.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Nijverheid Bierbrouwerij