Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
37868
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82705/173
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Vlijmen L 1102
Grote Kerk 20, 5251 AA te Vlijmen

Omschrijving

Ned. Herv. Kerk. Bestaande uit vlak opgaande bakstenen toren, met in de tweede geleding lisenen en rondboogfriezen, waarboven gedichte galmgaten; dit 13e eeuwse gedeelte in de 15e eeuw met een klokkenverdieping verhoogd. 14e eeuws schip, eenbeukig met aan de zuidzijde sporen van spitsboogvensters, waarboven het muurwerk in de 16e eeuw verhoogd. In de noordmuur de dichtgezette scheibogen naar een verdwenen zijbeuk. Rechte oostelijke afsluiting (dwarspand en koor verdwenen) waartegen de pastorie aangebouwd is. Eiken kansel uit de 17e eeuw met boogpanelen; twee eiken herenbanken uit de 18e eeuw; vier tekstborden uit 1659; 18e eeuwse koperen lezenaar, doopbekkenhouder en zandloper. Eenklaviers orgel van ca. 1770, van onbekende maker. In 1982 gerestaureerd.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Religieuze gebouwen Kerk en kerkonderdeel Kerk