Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
38163
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82628/42
Kadastrale aanduiding
Vught L 3319
Stationsstraat 30, 5261 VB te Vught

Omschrijving

Station N.S. Staatsspoorstation van het zgn. type Zaltbommel (plm 1868) gekarakteriseerd door een fors middenstuk van twee verdiepingen met dakrichting loodrecht op de sporen en zijvleugels met dakrichting evenwijdig aan de sporen, gelegen aan een bomenlaan, die evenwijdig aan de frontzijde loopt, een situering die typerend is voor de stationsaanleg in die tijd. Nauwelijks versierde utiliteits-architectuur uit de eerste aanlegperiode.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen Transport