Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
384277
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82898/41
Kadastrale aanduiding
Maarssen D 40
Maarssen D 39
Tegenover Groeneweg 10, 3611 AT te Oud Zuilen

Omschrijving

INGANGSPARTIJ van de in 1781 op het toenmalig landgoed van W.R. baron van Tuyll van Serooskerken gestichte openbare begraafplaats, bestaande uit twee gemetselde pijlers en een eenvoudig smeedijzeren hek.

De pijlers zijn voorzien van geprofileerde afdekplaten - waarop de tekst "Wij leven om te sterven" -, gedenkstenen met inscripties en jaartal 1781, en nieuw aangebrachte vazen met eschatologische motieven als gevleugelde zandlopers en doodskoppen, alle uitgevoerd in hardsteen.

Ingangspartij behorend bij een van de eerste openbare begraafplaatsen in ons land en als zodanig van cultuurhistorische waarde.

Ommuurde FAMILIEBEGRAAFPLAATS van de familie van Tuyll van Serooskerken, gesitueerd tegenover de ingangspartij aan de zuidwestzijde van de door deze familie gestichte openbare begraafplaats en bestaande uit een classicistische ingangspoort met aan weerszijden aansluitende ommuring op halfronde grondslag ter lengte van ongeveer tien meter.

De gemetselde ingangspoort met taps toelopende doorgang, voorzien van natuurstenen omlijsting met lauwerkrans en smeedijzeren hek, waarboven een gedenksteen met inscriptie en jaartal 1785, bevat verder twee gekorniste Dorische pilasters en ingezwenkte zijmuren met rollagen; in het driehoekig fronton twee medaillons met familiewapens. In het midden van de halfronde ommuring een met natuursteen bekleed muurveld met boognis waarin twee marmeren grafzerken ter nagedachtenis van W.R. baron van Tuyll van Serooskerken (1813-78) en diens echtgenote; boven de boognis een bekroond blazoen met twee familiewapens. Aansluitend een grote rechthoekige hardstenen grafzerk met inscriptie die het familiegraf afdekt.

Familiebegraafplaats met bijbehorende onderdelen, deel uitmakend van een van de oudste openbare begraafplaatsen in ons land en als zodanig van cultuurhistorische waarde.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Uitvaartcentra en begraafplaatsen Begraafplaats en -onderdelen