Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
38662
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82801/40
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Weesp A 3707
Weesp A 4941
Weesp A 5207
Weesp A 4937
Weesp A 4939
Weesp B 5430
Weesp A 5470
Weesp A 4484
Weesp B 3862
Weesp A 4784
Weesp A 4940
Weesp A 5469
Weesp A 4961
Ten oostnoordoosten en ten zuiden van de stad Weesp

Omschrijving

Verdedigingswerk aan de zuidoostzijde van Weesp, deel uitmakend van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, bestaande uit een aanleg van aardwerken, grachten en bijbehorende bebouwing en objecten zoals hierna genoemd.

De aanleg omvat een tweetal zogenoemde fronten, elk bestaande uit twee bastions verbonden door een courtine. Het zogenoemde Utrechtse Front ligt aan de zuidzijde van de stad. Het andere, het zogenoemde ’s-Gravelandse Front, ligt ten oostnoordoosten van de stad, aan de rechteroever van de Vecht. De aanleg omvat verder de grachten voor de beide fronten, een natte gracht rond het torenfort in het ’s Gravelandse Front, het glacis en de met natuurstenen grenspalen afgebakende militaire landsgrond.

Op bastion Bakkerschans van het ’s-Gravelandse Front bevindt zich een houten artillerieloods. Op het bastion Nieuw Achtkant van het ’s-Gravelandse Front bevinden zich een remise/bomvrij buskruitmagazijn (gebouw C), een betonnen groepsschuilplaats en de betonblokken van een gietstalen koepelkazemat. Tussen de twee bastions is een bomvrije, ronde, toren (fort aan de Ossenmarkt) gelegen, omringd door de natte gracht met daarin de restanten van een damsluis.

Op het bastion Draaierschans van het Utrechtse Front bevinden zich een betonnen groepsschuilplaats, een niet afgebouwde betonnen groepsschuilplaats en de betonblokken van een gietstalen koepelkazemat. Op het bastion Roozenboom van het Utrechtse Front bevinden zich een remise/bomvrij magazijn (gebouw D), een betonnen groepsschuilplaats en de betonblokken van een gietstalen koepelkazemat.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Verdedigingswerken en militaire gebouwen Fort, vesting en -onderdelen