Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
386776
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82758/30
Kadastrale aanduiding
Koudum M 89
Bij Stationswei 40, 8722 HC te Molkwerum

Omschrijving

Mooi in het weide- en natuurgebied ten zuidwesten van Koudum gelegen "Amerikaanse" windroos of windmotor. Naar Amerikaans model ontstane windmolen van het type "Hercules Metallicus", uit Duitsland geimporteerd door de Rotterdamse handelmaatschappij R.S. Stokvis & Zonen en begin 20e eeuw voor het voormalige waterschap "Ymedaem" (thans "Tusken Mar en Klif) geplaatst aan het op de Morra uitwaterende Jan Broerskanaal.

Windmotor met gegalvaniseerde ijzeren wieken en vanen en automatische regeling naar windrichting en windsterkte; dertig bladen tellend windrad met een diameter van 12 meter en een dubbel staartwerk; stalen toren met podium op onderbouw in metselwerk en beton; stalen vijzel met bak; uitschotbak, bemalingskolk; schuiven en aan beide zijden bedijkte uitwateringssloot met duiker.

Vroeg-20e-eeuwse "Amerikaanse windmotor" van algemeen cultuurhistorisch en industrieel-archeologische belang:

- voor de geschiedenis van de industriele archeologie van Nederland, in het bijzonder van die der windmotoren; - vanwege de ontwikkeling van de vroeg-20e-eeuwse Nederlandse bemalingstechniek naar Amerikaans model;

- vanwege zijn voorbeeldfunctie voor de fase tussen windmolenbemaling en motorbemaling;

- vanwege zijn rol in de bemalingsgeschiedenis van het voormalige waterschap "Ypedaem" (thans "Tusken Mar en Klif");

- vanwege zijn landschappelijke betekenis als markant herkenningspunt in het weide- en natuurgebied, zuidwestelijk van Koudum.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Industrie- en poldermolen Molen