Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
38968
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82640/129
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Willemstad E 73
Raadhuisstraat 2, 4797 AX te Willemstad

Omschrijving

Raadhuis. Gebouwd in 1620. Rechthoekig gebouw zonder verdieping, gedekt door een met leien bekleed zadeldak tussen zij-trapgevels met een toren tegen de korte gevel aan de Voorstraat, en een in- en uitgezwenkte topgevel boven de ingang in het front. Opgetrokken van baksteen met toepassing van natuursteen voor vensterkozijnen, hoekblokken, banden en omlijstingen. In de top een nis met Justitiabeeld. Houten goten op klossen. Dakkapellen met loden topversieringen in de gedaante van gekroonde adelaars. Tegen de korte gevel aan de Voorstraat een toren, die te halver hoogte van vierkant in een achtkant overgaat en bekroond wordt door een korte met leien gedekte spits die sedert 1793 de oorspronkelijke koepelvormige spits vervangt; als windvaan een meerman. In de benedenruimte van de toren een loge, een roepstoel, overkluisd door een bakstenen stergewelf. Onder het gebouw kelders met tongewelven en zware ronde pijlers. Boven de ingang in zandsteen het wapen van Prins Maurits, geflankeerd door de wapens van de markies van Bergen op Zoom (Glymes) en van Willemstad. Misschien is het gebouw ontworpen door Melchior van Herbach. Gerestaureerd in 1937-'38.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Bestuursgebouwen, rechtsgebouwen en overheidsgebouwen Bestuursgebouw en onderdl