Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
38993
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82869/195
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Willemstad E 1034
Willemstad E 1260
Willemstad E 1261
Willemstad E 1270
Willemstad E 1267
Willemstad E 1242
Willemstad E 1077
Willemstad E 1117
Willemstad E 1043
Willemstad E 1119
Willemstad E 1543
Willemstad E 1080
Willemstad E 1496
Willemstad E 1546
Willemstad G 5
Willemstad E 1116
Willemstad E 1234
Willemstad E 1549
Willemstad E 1351
Willemstad E 1248
Willemstad E 1111
Willemstad E 1456
Willemstad E 1120
Willemstad E 1435
Willemstad E 1354
Willemstad E 1114
Willemstad E 594
Willemstad E 1455
Willemstad E 1568
Willemstad E 1393
Willemstad E 1240
Willemstad E 1241
Willemstad E 823
Willemstad E 1262
Willemstad E 824
Willemstad E 1057
Willemstad E 830
Willemstad E 834
Willemstad E 1059
Willemstad E 833
Willemstad E 832
Willemstad, Verdedigingswerken van de vesting

Omschrijving

Verdedigingswerken van de vesting Willemstad.

De verdedigingswerken worden aan de stadskant begrensd door de buitenoever van de walsloot en aan de veldzijde door de buitenoever van de buitengracht. De bescherming omvat alle tot het verdedigingswerk behorende bestanddelen tussen beide oevers, waaronder water- en aardwerken en bouwwerken uit verschillende bouwperioden die zich (gedeeltelijk) in deze aardwerken bevinden, alsook objecten die op of bij de aardwerken zijn gelegen en apart zijn genoemd in de omschrijving.

De verdedigingswerken bestaan uit zeven bastions, genoemd naar de zeven provinciën van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De binnendijkse omwalling is omsloten door een vestinggracht, waaromheen een singel, welke in het westen en oosten aansluit op de dijken langs het Hollandsch Diep. De singel is omgeven door een buitengracht. De wallen en de singel zijn op fraaie wijze beplant. In de vestinggracht ligt ter hoogte van de Landpoort een ravelijn. De binnendijkse vestinggracht wordt van het buitenwater afgesloten door twee beren, die aan de oost- en westzijde een verbinding vormen met de dijken langs het Hollandsch Diep en een derde beer bij de haven. De buitendijkse vestinggracht staat via de haventoegang in verbinding met het Hollandsch Diep en is daarvan gescheiden door een landstrook.

SECTIE WESTBEER-LANDPOORT

De sectie omvat:

-\tbastions Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland;

-\tverbindende courtines;

-\tbouwwerken die zich (gedeeltelijk) in de aardwerken bevinden;

-\twalsloot;

-\tvestinggracht met Westbeer en spuisluis;

-\tsingel met beplanting op de wallen en buitengracht, welke de vesting aan de west- en zuidzijde omsluit;

-\tkruithuis op bastion Friesland.

SECTIE LANDPOORT-WESTBEER

De sectie omvat:

-\tvoormalige landpoort met ravelijn;

-\tbastion Overijssel, buitendijkse bastions Groningen en Gelderland;

-\tverbindende courtines;

-\tbouwwerken die zich (gedeeltelijk) in de aardwerken bevinden;

-\tresten van een coupure, bestaande uit een profielmuur met twee zuilen;

-\twalsloot;

-\tzeeglacis;

-\tvestinggracht met Oostbeer;

-\tkleine singel met beplanting op de wallen;

-\tbuitengracht;

-\thavendam met een stenen beer ter afsluiting van de vestinggracht;

-\tinundatiesluis op bastion Overijssel;

-\tduikersluis tussen binnenhaven en walsloot met overkluizing, boogbrug en balusterhek;

-\tspuisluis tussen binnenhaven en vestinggracht;

-\tdamsluis tussen vestinggracht en buitengracht.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Verdedigingswerken en militaire gebouwen Omwalling
Nee Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Plantsoen