Actualiteit gegevens: 21-03-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
38994
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
17 december 1975
Kadaster deel/nr: 
3112/110
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Noord-Brabant
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Moerdijk
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Willemstad
X-Y coördinaat: 
89578 - 412147

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

De vestingwerken van Willemstad. Algemeen De vesting bestaat uit 7 bastions, genoemd naar de 7 provincien van de republiek. De binnendijkse omwalling is omsloten door een fraaie vestinggracht, waaromheen een singel, welke in het westen en oosten aansluit op de dijken langs het Hollandsch diep. De singel is omgeven door een buitengracht. In de vestinggracht ter hoogte van de Landpoort een ravelijn. Op het ravelijn en de hoofdwal, ter weerszijden van de voormalige Landpoort staan 2 kanonnen (totaal 4) opgesteld. De vestinggracht wordt van het buitenwater afgesloten door 2 beren, die aan de oost- en westzijde een verbinding vormen met de dijken langs het Hollandsch diep.

De vesting is aangelegd naar een ontwerp van de ingenieur Abraham Andries en in 1585-86 gewijzigd en voltooid naar bestek van de ingenieur Adriaan Anthonisz.

Sectie noordwestelijke beer-Landpoort. De sectie omvat: de bastions "Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland met verbindende courtines. de vestinggracht met stenen beer de singel, welke de vesting aan de west- en zuidzijde omsluit.

Bastions en Courtines. De hoofdwal heeft een hoog steil talud, met ervoor een smalle berm. Berm en taluds zijn beplant met geboomte. Achter de hoofdwal van bastions en courtines: breed naar binnen steil aflopend talud. Over de walgang, welke voorzien is van fraai geboomte loopt een wandelpad. In de bewesten van de beer gelegen courtine worden 3 geschutsopstellingen met remises aangetroffen. De courtines, gelegen tussen bastion "Zeeland" en de voormalige Landpoort zijn voorzien van munitie bergplaatsen.

Bastion Holland. Op beide flanken zijn in 1940/45 grote duitse bunkers gebouwd.

Bastion Zeeland. In de hoofdwal, achter de linkerflank, kazemat uit de tweede helft van de 19e eeuw.

Bastions Utrecht en Friesland Aan de keelzijde, achter de omwalling op beide bastions een kruithuisje, omgeven door een greppel. De omwalling wordt aan de straatzijde begrensd door een sloot.

De Vestinggracht. Mooie brede gracht. In de gracht, tussen bastions "Holland" en "Gelderland", gemetselde stenen beer, welke aansluit op de dijk langs het "Hollandsch Diep". In de beer spuisluis.

De singel. De singelweg is beplant met fraai geboomte. Buitenzijde singel wordt begrensd door een buitengracht. Sectie Landpoort-noordwestelijke beer.

De sectie omvat: de voormalige landpoort met ravelijn de binnendijkse courtine en het bastion "Overijssel". de buitendijkse bastions Groningen en Gelderland. de vestinggracht met 2 stenen beren de kleine singel de havendam. De voormalige Landpoort. In de tussen de bastions Friesland en Overijssel gelegen courtine is de voormalige Landpoort gesitueerd. De doorgang bestaat uit eenvoudige rechtstandsmuren. Op de courtine, aan weerszijden van de poort zijn 2 kanonnen daterend uit het begin van de 19e eeuw geplaatst. Voor de Landpoort in de vestinggracht een ravelijn, waarvan beide facen nog een oplopend talud hebben. Op het ravelijn 2 kanonnen uit 1811. Het Bastion Overijssel. De hoofdwal heeft een hoog steil talud, met ervoor smalle berm. Berm en taluds zijn beplant met geboomte. Achter de hoofdwal, breed steil aflopend talud. Courtines en bastions worden aan de stadszijde begrensd door een sloot. De buitendijkse bastions Groningen en Gelderland. Het beoosten de haveningang gelegen bastion Groningen heeft steile facen en flanken, voorzien van waterkerende gemetselde bekledingsmuren. Op het bastion bevinden zich twee uit 1884 daterende schuilplaatsen. De hoofdwal bezuiden het bastion is doorbroken t.b.v. een pad naar de in de vestinggracht geprojecteerde jachthaven. In deze wal tegenover de Achterstraat een munitiemagazijn Het bewesten de havenmond gelegen bastion Gelderland heeft steile facen en flanken. De rechterflank is voorzien van bekledingsmuren. Op het bastion een met van Duitse bunkers. De beoosten het bastion gelegen courtine is eveneens voorzien van Duitse bunkers. In de courtine ter hoogte van de beer een uit 1884 daterend onderkomen.

De vestinggracht. De vestinggracht bestaat uit 3 gedeelten, t.w.

a) de gracht gelegen tussen het ravelijn en de stenen beer, welke een verbinding vormt tussen de dijk langs het Hollandsch Diep en de tegenover liggende courtine. De fraaie gracht wordt in het oosten begrensd door de kleine singel. De gemetselde stenen beer is voorzien van een monnik.

b) de gracht, gelegen voor het bastion Groningen, wordt in het noorden begrensd door de havendam en is van het buitenwater afgesloten d.m.v. een beer met monnik, lopend van het uiteinde van de havendam naar de westelijke punt van de courtine.

c) de gracht tegenover het bastion Gelderland staat in open verbinding met het buitenwater. Getij-invloeden zijn waarneembaar. De singel en havendam. De singel omsluit het binnendijkse gedeelte van de gracht en sluit aan op de dijk langs het Hollandsch diep. De singel heeft een laag glooiend talud en glacis en is beplant met fraai geboomte. Aan de buitenzijde wordt de singel omsloten door een brede gracht. De havendam omsluit de vestinggracht aan de buitenzijde van de rivierdijk. Ten behoeve van de in de vestinggracht geplande jachthaven is in deze dam een opening gebaggerd.

Locatie

LocatienaamLocatieomschrijving
Willemstadvestingwerken van Willemstad

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieVerdedigingswerken en militaire gebouwenFort, vesting en -onderdelen

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
WillemstadE1120
WillemstadE1260
WillemstadE991
WillemstadE1057
WillemstadE1261
WillemstadE823
WillemstadE1116
WillemstadE1435
WillemstadE1270
WillemstadE1077
WillemstadE830
WillemstadE1366
WillemstadE1119
WillemstadE1241
WillemstadE1248
WillemstadE833
WillemstadE832
WillemstadE1117
WillemstadE824
WillemstadE834
WillemstadE1059
WillemstadE821
WillemstadE1114
WillemstadE1043
WillemstadE1242
WillemstadE1111
WillemstadE1262
WillemstadE1267
WillemstadE1080
WillemstadE1496
WillemstadE1240