Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
38994
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82638/114
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Willemstad E 1546
Willemstad E 1547
Willemstad E 832
Willemstad E 1117
Willemstad E 824
Willemstad E 834
Willemstad E 1059
Willemstad E 1114
Willemstad E 1043
Willemstad E 1242
Willemstad E 1111
Willemstad E 1262
Willemstad E 1267
Willemstad E 1080
Willemstad E 1496
Willemstad E 1240
Willemstad E 1120
Willemstad E 1260
Willemstad E 1057
Willemstad E 1261
Willemstad E 823
Willemstad E 1116
Willemstad E 1435
Willemstad E 1270
Willemstad E 1077
Willemstad E 830
Willemstad E 1119
Willemstad E 1241
Willemstad E 1248
Willemstad E 833
Vestingwerken van Willemstad

Omschrijving

De vestingwerken van Willemstad. Algemeen De vesting bestaat uit 7 bastions, genoemd naar de 7 provincien van de republiek. De binnendijkse omwalling is omsloten door een fraaie vestinggracht, waaromheen een singel, welke in het westen en oosten aansluit op de dijken langs het Hollandsch diep. De singel is omgeven door een buitengracht. In de vestinggracht ter hoogte van de Landpoort een ravelijn. Op het ravelijn en de hoofdwal, ter weerszijden van de voormalige Landpoort staan 2 kanonnen (totaal 4) opgesteld. De vestinggracht wordt van het buitenwater afgesloten door 2 beren, die aan de oost- en westzijde een verbinding vormen met de dijken langs het Hollandsch diep.

De vesting is aangelegd naar een ontwerp van de ingenieur Abraham Andries en in 1585-86 gewijzigd en voltooid naar bestek van de ingenieur Adriaan Anthonisz.

Sectie noordwestelijke beer-Landpoort. De sectie omvat: de bastions "Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland met verbindende courtines. de vestinggracht met stenen beer de singel, welke de vesting aan de west- en zuidzijde omsluit.

Bastions en Courtines. De hoofdwal heeft een hoog steil talud, met ervoor een smalle berm. Berm en taluds zijn beplant met geboomte. Achter de hoofdwal van bastions en courtines: breed naar binnen steil aflopend talud. Over de walgang, welke voorzien is van fraai geboomte loopt een wandelpad. In de bewesten van de beer gelegen courtine worden 3 geschutsopstellingen met remises aangetroffen. De courtines, gelegen tussen bastion "Zeeland" en de voormalige Landpoort zijn voorzien van munitie bergplaatsen.

Bastion Holland. Op beide flanken zijn in 1940/45 grote duitse bunkers gebouwd.

Bastion Zeeland. In de hoofdwal, achter de linkerflank, kazemat uit de tweede helft van de 19e eeuw.

Bastions Utrecht en Friesland Aan de keelzijde, achter de omwalling op beide bastions een kruithuisje, omgeven door een greppel. De omwalling wordt aan de straatzijde begrensd door een sloot.

De Vestinggracht. Mooie brede gracht. In de gracht, tussen bastions "Holland" en "Gelderland", gemetselde stenen beer, welke aansluit op de dijk langs het "Hollandsch Diep". In de beer spuisluis.

De singel. De singelweg is beplant met fraai geboomte. Buitenzijde singel wordt begrensd door een buitengracht. Sectie Landpoort-noordwestelijke beer.

De sectie omvat: de voormalige landpoort met ravelijn de binnendijkse courtine en het bastion "Overijssel". de buitendijkse bastions Groningen en Gelderland. de vestinggracht met 2 stenen beren de kleine singel de havendam. De voormalige Landpoort. In de tussen de bastions Friesland en Overijssel gelegen courtine is de voormalige Landpoort gesitueerd. De doorgang bestaat uit eenvoudige rechtstandsmuren. Op de courtine, aan weerszijden van de poort zijn 2 kanonnen daterend uit het begin van de 19e eeuw geplaatst. Voor de Landpoort in de vestinggracht een ravelijn, waarvan beide facen nog een oplopend talud hebben. Op het ravelijn 2 kanonnen uit 1811. Het Bastion Overijssel. De hoofdwal heeft een hoog steil talud, met ervoor smalle berm. Berm en taluds zijn beplant met geboomte. Achter de hoofdwal, breed steil aflopend talud. Courtines en bastions worden aan de stadszijde begrensd door een sloot. De buitendijkse bastions Groningen en Gelderland. Het beoosten de haveningang gelegen bastion Groningen heeft steile facen en flanken, voorzien van waterkerende gemetselde bekledingsmuren. Op het bastion bevinden zich twee uit 1884 daterende schuilplaatsen. De hoofdwal bezuiden het bastion is doorbroken t.b.v. een pad naar de in de vestinggracht geprojecteerde jachthaven. In deze wal tegenover de Achterstraat een munitiemagazijn Het bewesten de havenmond gelegen bastion Gelderland heeft steile facen en flanken. De rechterflank is voorzien van bekledingsmuren. Op het bastion een met van Duitse bunkers. De beoosten het bastion gelegen courtine is eveneens voorzien van Duitse bunkers. In de courtine ter hoogte van de beer een uit 1884 daterend onderkomen.

De vestinggracht. De vestinggracht bestaat uit 3 gedeelten, t.w.

a) de gracht gelegen tussen het ravelijn en de stenen beer, welke een verbinding vormt tussen de dijk langs het Hollandsch Diep en de tegenover liggende courtine. De fraaie gracht wordt in het oosten begrensd door de kleine singel. De gemetselde stenen beer is voorzien van een monnik.

b) de gracht, gelegen voor het bastion Groningen, wordt in het noorden begrensd door de havendam en is van het buitenwater afgesloten d.m.v. een beer met monnik, lopend van het uiteinde van de havendam naar de westelijke punt van de courtine.

c) de gracht tegenover het bastion Gelderland staat in open verbinding met het buitenwater. Getij-invloeden zijn waarneembaar. De singel en havendam. De singel omsluit het binnendijkse gedeelte van de gracht en sluit aan op de dijk langs het Hollandsch diep. De singel heeft een laag glooiend talud en glacis en is beplant met fraai geboomte. Aan de buitenzijde wordt de singel omsloten door een brede gracht. De havendam omsluit de vestinggracht aan de buitenzijde van de rivierdijk. Ten behoeve van de in de vestinggracht geplande jachthaven is in deze dam een opening gebaggerd.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Verdedigingswerken en militaire gebouwen Fort, vesting en -onderdelen