Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
39545
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82671/187
Kadastrale aanduiding
Woudenberg G 1072
Ekris 42, 3931 PX te Woudenberg

Omschrijving

Laat XVIIe eeuws bijgebouw van de voormalige ridderhofstad Groenewoude op een gedeeltelijk omgracht terrein. Langgerekt rechthoekig bepleisterd bakstenen gebouw onder een met pannen belegd zadeldak. Lange zijden van het koetshuis verticaal geleed door muurverzwaringen. In de tussenliggende vakken gedichte vensters. Boven de toegangspoort aan de oostzijde wapensteen met drie haantjes (Woudenberg) en steen met jaartal 1696. Rechts boven deur van woongedeelte een tweede wapensteen. In het midden van de westgevel een derde wapensteen. In het midden van de westgevel een derde wapensteen.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K)