Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
39576
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82674/40
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Woudrichem H 1107
Kerkstraat 35, 4285 BA te Woudrichem

Omschrijving

Ned. Herv. KERK. 15e eeuwse, laatgotische kruiskerk, na branden en herstellingen in de 16e eeuw bestaande uit een pseudobasilicaal schip, waarvan de zijbeuken later langs de toren zijn voortgezet, een wat ouder vijfzijdig gesloten koor en lagere dwarsarmen; houten tongewelven, op een trekbalk het jaartal 1621. Toren uit het eind van de 15e en het begin van de 16e eeuw, met natuurstenen beeldhouwwerk, waaronder ruitvormige en ronde medaillons met koppen in de spaarnissen en een afsluitend fries met schelpmotieven, in vroege renaissance stijl uit omstreeks 1530. De toren in 1933 en onlangs gerestaureerd. In de kerk vroeg 19e eeuwse kansel en orgelkas uit 1680, afkomstig uit de Kloosterkerk te 's-Gravenhage en in 1865 naar Woudrichem overgebracht (het orgel zelf in 1908 geheel vernieuwd).

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Religieuze gebouwen Kerk en kerkonderdeel Kerk