Actualiteit gegevens: 22-12-2017

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
397576
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
7 februari 1991
Kadaster deel/nr: 
10611/13
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Gelderland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Nijmegen
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Nijmegen
X-Y coördinaat: 
186688 - 429080

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Terrein waarin sporen van bewoning uit de Romeinse Tijd.

In Nijmegen-West liggen de resten van de belangrijkste Romeinse stad (Ulpia Noviomagus) die ons land rijk is. Hiervan zijn in het verleden enkele grote gebouwen, een paar zgn. Gallo-Romeinse tempels en mogelijk een thermenkomplex bekend geworden. De ten zuidoosten van de stad gelegen begraafplaats is aan het begin van onze eeuw leeggeplunderd. De vondsten hieruit vormen de basis van de in 1937 verschenen dissertatie van H. Brunsting. Na het werk van de toenmalige archivaris van Nijmegen M.P.M. Daniels (1927) en van H. Brunsting (1937) werden de verdere kansen op ontdekkingen in dit gebied gering geacht. Recente opgravingen door J.E. Bogaers en J.K. Haalebos van de afdeling Provinciaal-Romeinse archeologie van de Katholieke Universiteit van Nijmegen hebben aangetoond dat zowel in het grafveld als op het terrein van de Romeinse stad nog indrukwekkende resultaten mogen worden verwacht.

De Romeinse stad is thans grotendeels overbouwd met woningen uit de jaren twintig. Niet duidelijk is in hoeverre toekomstige renovatie van deze woningen nog gelegenheid biedt voor oudheidkundig bodemonderzoek. Hiervoor is wel beschikbaar het slechts gedeeltelijk bebouwde terrein tussen de Weurtseweg en de Biezenstraat. Dit ligt op circa 100 m ten westen van de in 1985 vastgestelde oostelijke stadsmuur van Ulpia Noviomagus.

Er bestaan goede redenen om aan te nemen dat hier de zuidelijke stadsmuur heeft gelegen, dicht bij de Biezenstraat. De aanwezigheid van belangrijke sporen uit de Romeinse Tijd blijkt verder uit waarnemingen die zijn gedaan bij de bouw van een loods en uit mededelingen van amateur-archeologen. De bebouwing is op het terrein over het algemeen ondiep gefundeerd zodat de ondergrond slechts in geringe mate is verstoord. De invloed van de Waal, die ten noorden van de Weurtseweg veel grond heeft weggeslagen, lijkt ter plaatse gering te zijn geweest. Dit alles leidt tot de conclusie dat dit terrein als een van de belangrijkste bronnen tot vermeerdering van onze kennis over Ulpia Noviomagus moet worden beschouwd.

De bescherming omvat het terrein zoals met arcering is aangegeven op de kadastrale situatie-tekening.

Locatie

LocatienaamLocatieomschrijving
NijmegenWeurtseweg/Biezenstraat

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieArcheologie (N)Archeologie (N1)

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
NEERBOSCHA2356
NEERBOSCHA1714
NEERBOSCHA1908
NEERBOSCHA2242
NEERBOSCHA2357
NEERBOSCHA2224