Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
406209
Complexnummer
406193 - Den Berg
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82901/146
Kadastrale aanduiding
Dalfsen H 2856
Dalfsen H 734
Dalfsen H 742
Dalfsen E 3006
Dalfsen H 3370
Dalfsen E 3053
Dalfsen H 750
Dalfsen H 748
Dalfsen H 926
Dalfsen H 1616
Dalfsen I 1573
Dalfsen H 1090
Dalfsen H 1593
Dalfsen H 743
Dalfsen H 760
Dalfsen H 1662
Dalfsen H 744
Dalfsen H 761
Dalfsen I 1485
Dalfsen H 764
Dalfsen H 1666
Dalfsen H 2946
Dalfsen H 753
Dalfsen H 2791
Dalfsen E 3179
Dalfsen H 766
Dalfsen H 2945
Dalfsen H 1591
Dalfsen H 752
Dalfsen H 751
Dalfsen H 1590
Dalfsen E 658
Dalfsen H 1668
Dalfsen H 727
Dalfsen H 775
Dalfsen H 3369
Dalfsen H 2757
Dalfsen H 2854
Dalfsen H 1550
Dalfsen H 1625
Dalfsen H 1617
Dalfsen E 2557
Dalfsen E 734
Dalfsen H 726
Dalfsen H 747
Dalfsen H 1613
Dalfsen H 730
Dalfsen H 1928
Dalfsen H 1929
Dalfsen H 745
Dalfsen H 1665
Dalfsen H 759
Dalfsen H 2792
Dalfsen I 1568
Dalfsen H 758
Dalfsen H 765
Dalfsen H 756
Dalfsen H 1618
Dalfsen H 2853
Dalfsen I 1484
Dalfsen H 1592
Dalfsen H 763
Dalfsen H 2851
Dalfsen H 2852
Dalfsen H 1663
Dalfsen E 3183
Bij Heinoseweg 4, 7722 JP te Dalfsen

Omschrijving

AANLEG VAN LANDGOED MET BUITENPLAATS. De huidige aanleg dateert uit de eerste decennia van de 18e eeuw; is in de loop van de 18e eeuw uitgebreid en later, in de 19e eeuw, verlandschappelijkt. De vroeg 18e-eeuwse formele aanleg is nog voor het grootste deel aanwezig, zoals die bekend is van de kaart, die Samuel van Beinum in 1742 heeft vervaardigd. Van dit orthogonale patroon zijn met name nog aanwezig de (onderbroken) hoofdas voor het huis, de Bergerallee; de rechthoek rond het huis, die wordt omsloten door lanen (Vechtkamperallee, Heinoseweg, Melkhorsterallee en Papenallee); diverse dwarslanen en het verlengde van lanen. Evenzo is aan de noordzijde nog een deel van de hoofdas vanaf de Poppenallee aanwezig (slechts het gedeelte tussen de Papenallee en de Poppenallee ontbreekt). Verder resteren terzijde van de Melkhorsterallee enkele paden en greppels van het toen aangelegde sterrebos. Uit dezelfde periode dateert de rechthoekige omgrachting van het huis en voorterrein. Voor ca. 1780 is, zoals de Hottingerkaart laat zien, de hoofdas aan noord- en zuidzijde verlengd. Na het midden van de 18e eeuw werd ten westen van de Bergerallee een bosje, het huidige Voorbos, door het aanbrengen van een patroon van slingerende wandelpaden verlandschappelijkt. In de 19e eeuw werd de dwarslaan langs de voorzijde van het huis in westelijke richting verlengd. Zo ook vonden de verlandschappelijking van de oevers van de Aa (waarbij aan het einde aan weerszijden een beplanting met beuk), de inrichting tot een wandelbosje van de Bongerd (de voormalige boomgaard) en het aanleggen van slingerpaden over de Belten plaats. De van oudsher cirkelvormige middenpartij op het voorplein is in het begin van de 20e eeuw opnieuw ingericht, waarbij teruggegrepen werd op oudere voorbeelden. De middenpartij is opgebouwd rond een toen in het midden geplaatste zonnewijzer in het patroon van een ster bloemperken met rondom vormboompjes, waartussen guirlandes van klimop. De Bongerd, een wandelbosje met parkachtige aanleg - waarin een patroon van slingerende paden en een ronde waterkom, is beplant met eik en beuk, gemengd met markante soorten loof- en naaldhout zoals de atlasceder, treurbeuk, kastanje, moeraseik, linde, bijzondere esdoorns en sierheesters. Dit deel wordt voor een deel omgeven door beukhagen, deels met knotlinden erboven. De voormalige moestuin, voorheen ingedeeld in zes vakken, heeft gedeeltelijk nog het middenpad, aan weerszijden begeleid door buxushaagjes. De moestuin is aan de noordzijde begrensd door een 18e-eeuwse tuinmuur aan die zijde overgaand in en aan de westzijde voortgezet door een houten 19e- en deels 20e-eeuwse schutting. De oostzijde wordt begrensd door een taxushaag, waartussen een rij knotlinden. De belangrijkste lanen in de aanleg worden gevormd door de Bergerallee (gedeeltelijk Heinoseweg), Papenallee, Melkhorsterallee, Vechtkamperallee. In de meeste gevallen bezitten de lanen twee dubbele rijen laanbomen (eik en beuk), soms uit enkele of drievoudige. Bij meervoudige rijen zijn de bomen in driehoeksverband geplant. De gedeelten van het parkbos beslaan het Franse bosje en het Aa-bos. Tot de oorspronkelijke bosgedeelten zijn te rekenen het Pijlstaartbos en het Manebos. Uit de formele aanleg dateert nog de Viermorgen, eens het sterrebos. Het deel, bestaand uit de rug van een rivierduin - de Bruine en de Lange Belten, was voorheen, zoals deels nog herkenbaar, aangeplant met eikehakhout. De havezathe moet haar naam aan deze 'bergen' ontleend hebben.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 406193. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Historische aanleg