Actualiteit gegevens: 01-12-2021

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
407235
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
27 november 1991
Kadaster deel/nr: 
82752/85
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Noord-Holland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Hilversum
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Hilversum
X-Y coördinaat: 
140415 - 469551

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

In 1926-27 naar ontwerp van W.M. Dudok gerealiseerd samenstel van schoolgebouwen, in oorsprong genaamd Julianaschool en bestemd voor kleuteronderwijs en ULO, opgetrokken in baksteen op een onregelmatige plattegrond op een driehoekig terrein met twee ongelijke dwarsvleugels rondom een trapeziumvormig plein aan de zuidzijde, waarbij de pleinmuren en gemetselde plantenbakken geintegreerd zijn. Afwisselend zijn, al naar gelang van de oorspronkelijke, bestemming lage en hoge bouwvolumes toegepast, van langgerekte blokvorm of cilindrisch. De muurvlakken worden doorbroken door verdiept geplaatste vensters, varierend in grootte en veelal gekoppeld, alle met onderverdeling en voornamelijk in hout uitgevoerd. Het aan de noordwestzijde rondom een besloten speelplaats gesitueerde gedeelte, in oorsprong bestemd als kleuterschool, wordt in hoofdzaak afgesloten door met blauwe pannen gedekte zadel- en schilddaken met overstek, uitgezonderd het wigvormig bouwblok met verdieping en toren, dat evenals de overige bouwvolumes, plat wordt afgedekt. De ronde toren is in de top met zwarte staande tegels bekleed en de van bol en ingesnoerde pin-bekroning voorziene spits met witte tegels; terzijde bevindt zich de door een luifel gemarkeerde ingang.

De gevels aan de zijde van het gemeenschappelijk schoolplein aan de Egelantierstraat hebben lage muurvlakken, terwijl de teruggerooide gevels aan de zijde van de besloten speelplaats worden doorbroken door twee doorgaande vensterreeksen boven elkaar, waarvan een in de kapverdieping; tussen de lage dwarsvleugels bij de Cameliastraat een muur met luifeldak, in oorsprong bestemd als overdekte zandbak. Aan de zijde van de Orchideestraat voorts een gebogen erkerpartij en voor de teruggerooide zuidgevel een muur met ronde pijler en in zwart/wit geometrisch patroon betegelde terrasvloer.

De plastisch gestapelde blok- en wigvormige bouwvolumes aan de zuidoostzijde omvatten het vroegere ULO-gedeelte, waarbij de twee bouwlagen tellende zuidvleugel aan de korte zuidzijde en aan de oostzijde een halfronde uitbouw heeft, alsmede aan de zuidoostzijde een lage, tot fietsenstalling bestemde dwarsvleugel, terwijl na een wigvormig bouwblok de lage noordwestvleugel aansluit onder pannen zadeldak met schild aan de noordwestzijde.

De zuidelijke vleugel bevat de hoofdingang in de oostgevel, benadrukt door een torenachtige volume met inwendig trappehuis en met veelhoekige schoorsteen terzijde; de oostgevel bevat verder twee grote vensterreeksen boven elkaar tussen de toren en de halfronde uitbouw, waarop een vrijwel blind gedeelte aansluit. De muurdammen tussen de begane-grond vensters in de oostgevel zijn uitgevoerd in zwart/witte stenen, evenals in de zuidoostgevel van het centrale verbindingslid. De westgevel bevat op de begane grond verdiepte, verticale vensters en op de verdieping een drietal verticale, naar buiten uitstekende, in stalen sponningen gevatte vensterpartijen, waarvan de luifels evenals de daklijst zijn bekleed met blauwgeglazuurde tegels; in het licht teruggerooide zuidwestelijk gedeelte is bij de aansluiting een smal verticaal venster aangebracht met ver uitstekende luifel, alsmede een horizontale vensterstrook, die bij de zuidhoek is omgezet. De halfronde zuidelijke uitbouw is voorzien van gekoppelde verticale vensters met roedenverdeling. De vrijwel gesloten oostelijke dwarsvleugel heeft open ruimten tussen de op de muur ter ondersteuning van het overstekende schilddak geplaatste pijlers. De korte noordgevel bevat twee grote vensterreeksen, waarbij op de begane grond wel en op de verdieping geen muurdammen zijn aangebracht. De lage noordwestvleugel bevat in de noordoostgevel verdiepte, gekoppelde vensters met roedenverdeling, alsmede een lage, halfronde uitbouw onder luifeldak; in de korte noordwestgevel een vijftal gekoppelde vensters met roedenverdeling; in de aan de besloten speelplaats gesitueerde zuidwestgevel eveneens een reeks gekoppelde vensters met roedenverdeling, alsmede een dubbele neven-ingang.

In het wigvormig volume nabij het zuidwestelijk verbindingslid een bordes met luifel en uit de bouwtijd stammend, horizontaliserend opgebouwd hekwerk.

Aansluitend bij het schoolplein aan de Egelantierstraat tevens gemetselde pleinmuren en een zestal bakstenen pijlers met bloembakken. Schoolgebouw met in oorsprong ongebruikelijke combinatie van onderwijstypen en door de afwisselende toepassing van kubische en cilindrische bouwvolumes alsook van diverse kapvormen, kleuren en materialen, markante schoorsteenpartijen en luifels voor de vierde fase in de oeuvre-ontwikkeling van Dudok kenmerkende architectuur, als zodanig van belang uit architectuurhistorisch en typologische oogpunt.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaEikbosserweg1661213 SBHilversum
NeeEgelantierstraat1151214 ECHilversum

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieCultuur, gezondheid en wetenschapOnderwijs en wetenschap

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
HilversumL3938
HilversumL3939
HilversumL3936
HilversumL3937