Actualiteit gegevens: 01-12-2021

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
407243
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Sneliusschool
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
27 november 1991
Kadaster deel/nr: 
82740/148
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Noord-Holland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Hilversum
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Hilversum
X-Y coördinaat: 
140811 - 471675

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

In 1931-'32, met uitbreiding in 1933, naar ontwerp van W.M. Dudok op onregelmatige V-vormige grondslag gerealiseerd SCHOOLGEBOUW, genaamd Snelliusschool en in oorsprong bestemd voor ULO, opgetrokken in helderrode baksteen op een donkergekleurde plint met twee blokvormige, twee bouwlagen tellende vleugels die haaks aansluiten op het halfcilindrische, naar voren uitgebouwde trappehuis met grotendeels glastegels uitgevoerde gevel op de noordwesthoek, alsook met een lagere, in oorsprong als gymnastiekzaal bestemde, dwarsvleugel aan de noordoostzijde, alle plat afgedekt met licht overstek. De hoofdingang bevindt zich op de noordwesthoek, in de kop van de noordoostelijke, in oorsprong voor dienstruimten en bijzondere leslokalen bestemde, vleugel en wordt gemarkeerd door een luifel en de hoogopgaande schoorsteen. De noordgevel van deze vleugel bevat beneden een reeks lage, horizontale vensters ten behoeve van de aldaar gesitueerde, naar voeren uitgebouwde fietsenstalling, en boven de luifel een reeks horizontale bovenlichten, waarvan de muurdammen met gele tegels zijn bekleed; voorts op de verdieping een verticaal gelede vensterpartij over vrijwel de volle hoogte en breedte. De zuidgevel bevat beneden een doorgaande, door zes smalle muurdammen gescheiden vensterreeks en op de verdieping een vijftal cirkelvormige vensters met stalen onderverdeling.

De onder stompe hoek hierop aansluitende zuidoostvleugel met gymnastiekzaal heeft én hoge bouwlaag. De zuidwestgevel bevat een achttal hoge, smalle dubbele deuren, waarboven verticale vensterstroken tot direct onder de dakluifel; de overige gevels van deze vleugel zijn blind, met uitzondering van de twee cirkelvormige vensters in de noordoostvleugel.

De zuidelijke vleugel en de in 1933, haaks hierop in dezelfde trant toegevoegde oostelijke vleugel met leslokalen bevatten aan de straatzijden op beide verdiepingen identieke, verdiepte vensterreeksen met stalen onderverdeling en dunne muurdammen, waarbij de zuidgevel voorts een teruggerooid, gesloten muurvlak heeft met zes smalle, verticale vensters op beide lagen. Aan de zijde van het schoolplein hebben de gevels eveneens verdiepte vensterreeksen met stalen onderverdeling en dunne muurdammen, terwijl op de gedeeltelijk teruggerooide verdieping een doorgaande, licht overkragende venstergalerij onder luifeldak is aangebracht, omgezet bij de prismatische uitbouw op de noordoosthoek, waarachter de inwendig geplaatste pijlers met gele tegels zijn bekleed. Tussen deze dwarsvleugel en de zuidwestelijke dwarsvleugel bevindt zich de lage, half-open fietsenstalling met poort, waarbij de luifel wordt gesteund door dunne stalen kolommen en de muurdammen tussen de horizontale bovenlichten aan de binnenzijde met rode tegels, en aan de buitenzijde met gele tegels zijn bekleed.

Voorts zijn gedeeltelijk met de muren gemetselde plantenbakken geintegreerd, uitgevoerd in donkere baksteen.

Schoolgebouw met een voor de vijfde fase in de oeuvre-ontwikkeling in het werk van Dudok kenmerkende vormgeving wegens de gematigd-gevarieerde toepassing van blokvormige en halfcilindrische bouwvolumes met karakteristieke luifelpartijen, markante schoorsteen, ritmisch ingedeelde vensterpartijen en afwisselend gebruik van materiaal en kleur, als zodanig van belang uit architectuurhistorisch en stilistisch oogpunt.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaSnelliuslaan101222 TEHilversum

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieCultuur, gezondheid en wetenschapOnderwijs en wetenschap

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
HilversumR371