Actualiteit gegevens: 01-12-2021

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
407337
Complexnummer: 
407231 - Woningbouwcomplex
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
27 november 1991
Kadaster deel/nr: 
82800/97
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Noord-Holland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Hilversum
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Hilversum
X-Y coördinaat: 
139957 - 470011

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Voormalig badhuis, Meidoornstraat 2.

Symmetrisch opgezet, in oorsprong tot badhuis bestemd gebouw, opgetrokken in baksteen op een trapeziumvormige plattegrond met in- en uitspringende kubische bouwvolumes van wisselende hoogten, die plat of flauwhellend, met lichtoverstek, zijn afgedekt en worden afgesloten met rollagen van koppen en strekken. Bij de aansluitende, L-vormige pleinmuren zijn de rollagen in omgekeerde volgorde toegepast.

De muurvlakken van de bouwvolumes worden doorbroken door verdiepte vensters met houten kozijnen - in oorsprong alle met horizontale roedenverdeling - die al naar gelang de oorspronkelijke bestemming van de achterliggende ruimten hoog of laag in de gevel geplaatst zijn.

Het twee bouwlagen tellende middenfrontblok heeft verder in de bovenbouw lichtgeknikte zijmuren en in het midden de ingangsportieken te weerszijden van de hoogopgaande, zich naar boven verjongende, vierkante schoorsteen die aan de frontzijde van drie in donkere steen gemetselde verticale banen is voorzien. Op de verdiepingen zijn rondom horizontale ventilatiestroken aangebracht met houten latwerk. Bij de hoeken zijn, evenals bij de lagere, in oorsprong tot waslokaal bestemde, bouwvolumes terzijden vertandingen toegepast.

Aansluitend op de lage, licht naar voren gerooide kleedkamer-vleugels aan de kortste zijde in de hoeken twee torenachtige bouwvolumes met een door stoep en zijmuur gemarkeerde zij-ingang en bekroond door telkens terugspringende, staande rollagen. Het tussengelegen middenblok bevat een vrijwel gesloten front met een meervoudig samengestelde rondboog.

Voormalig badhuis met voor de derde fase in de oeuvre-ontwikkeling van Dudok kenmerkende plastische toepassing van kubische bouwvolumes en markante schoorsteen, als zodanig van belang uit architectuurhistorisch en stilistisch oogpunt en tevens als onderdeel van het complex met monumentnummer 407231.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaMeidoornstraat21214 JRHilversum

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieCultuur, gezondheid en wetenschapGezondheidszorg

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
HilversumL4071
HilversumL4072