Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
41107
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82854/195
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Zuidwolde Q 813
Zuidwolde Q 812
Hoogeveenseweg 17, 7921 PC te Zuidwolde

Omschrijving

Inleiding

BOERDERIJCOMPLEX bestaande uit:

- BOERDERIJ, in aanleg eind achttiende eeuws met een geveldetaillering die stamt uit de negentiende eeuw (waarschijnlijk 1846). De in traditioneel ambachtelijke stijl gebouwde boerderij is van het hallehuis-type met middenlangsdeel en een gekoppelde bijschuur (staart).

- STOOKHUT gelegen aan de zuidkant naast het woonhuis en gebouwd in een traditioneel ambachtelijke stijl.

- VARKENSSCHUUR ten noorden van de boerderij. Opgetrokken in een traditioneel ambachtelijke stijl.

- Vrijstaande BIJSCHUUR op het achtererf gebouwd in traditioneel ambachtelijke stijl.

De opstallen zijn gebouwd in een traditioneel ambachtelijke stijl en van oorsprong eind achttiende eeuws. Rond 1846 verkreeg het complex zijn huidige omvang en hoofdvorm. In 1981 werd het complex in opdracht van J.J. Vierstra verbouwd tot restaurant naar een plan van bouwbedrijf Koeling uit Dwingeloo. Vermeldenswaardig is de erfinrichting met keibestrating rondom de boerderij, eiken, leilinden voor het woonhuis en een haag langs de Hoogeveenseweg.

Omschrijving

- Boerderij met schuur en dwars voorgeplaatst woonhuis. Het op rechthoekige grondslag gebaseerde woonhuis is in baksteen opgetrokken en wordt gedekt door een schilddak belegd met oud-hollandse pan; twee schoorstenen met kappen; eenvoudige goot op klossen. De gevelopbouw wordt gekarakteriseerd door licht getoogde vijftienruits schuiframen; kelderramen in beide zijgevels. De symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft in het midden een brede paneeldeur met naald, daarboven een kalf voorzien van profiellijst en een gesneden bovenlicht (pijlmotief). De schuur heeft een constructie met ankerbalkgebinten en wordt gedekt door riet (gevlochten nok en kuif). Achtergevel met rechtgesloten baander en naastgelegen loopdeur met negenruits bovenlicht; staldeur. Zijgevels met rechtgesloten mestdeuren en halfronde gietijzeren stalvensters (vorktracering). De zuidelijke zijgevel is onregelmatig ingedeeld.

De aangebouwde staart, gekoppeld via een tussenlid, heeft een deels gemetselde basis en is voor de rest in gepotdekselde houten delen opgetrokken. Het geheel wordt gedekt door een rieten schilddak met gevlochten nok en kuif.

- Op rechthoekige grondslag gebaseerde en in baksteen opgetrokken stookhut. Aan zuidzijde met topgevel. Het driezijdig schilddak is belegd met oud-hollandse pannen. In de zijgevel zitten onder meer recht gesloten negenruits ramen.

- Op rechthoekige grondslag en in baksteen opgetrokken schuur gedekt door een schilddak met oud-hollandse pan. Enkele getoogde ramen en rechtgesloten mestdeuren (deelbaar).

- Op L-vormige grondslag gebaseerde schuur met enkele uitkubbingen, gedekt door een L- vormig schilddak gedekt met riet. Constructie met ankerbalkgebinten die in het vlak van de gevel staan. De gevels van het noordelijk deel hebben een gemetselde basis met steunberen en een gepotdekselde bovenbouw. Het in zuidelijke richting lopende gedeelte (waarschijnlijk een latere uitbreiding) heeft geheel gepotdekselde delen.

Waardering

Boerderijcomplex van cultuurhistorisch belang vanwege de afleidbare ontwikkeling van een boerenbedrijf, van architectuurhistorisch belang vanwege de vormgeving en het materiaalgebruik. Daarnaast heeft het complex een belangrijke stedebouwkundige waarde binnen het beschermd gezicht Ten Arlo.

- Boerderij van cultuurhistorisch belang vanwege de ontwikkeling van het boerderijtype, architectuurhistorisch belang vanwege vormgeving en materiaalgebruik en stedebouwkundig belang met betrekking tot het complex en het beschermd dorpsgezicht Ten Arlo.

- overige opstallen van belang als essentieel onderdeel van het boerderijcomplex.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M)