Actualiteit gegevens: 16-03-2022

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
414349
Complexnummer: 
414319 - Van Harinxmastate
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
3 maart 1992
Kadaster deel/nr: 
82736/146
Internationaal Kenteken: 
Ja

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Fryslân
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Opsterland
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Beetsterzwaag
X-Y coördinaat: 
201854 - 564409

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG, bestaande uit drie delen. Rondom het huis een park in landschapsstijl door Lucas Pieters Roodbaard rond circa 1845 ontworpen, bestaande uit: een ruim gazon voor (ten zuiden van) het huis met enkele solitairen (beuk), dat door een strook Rhododendrons van de Van Harinxmaweg wordt afgescheiden. Aan de zuidzijde van het huis zijn aan de hand van de taludvorming van de grasmat nog enkele sporen zichtbaar van een verdwenen geometrische terrassen-aanleg uit het begin van deze eeuw. Verder vanuit het zuidwesten, vanaf de Van Harinxmaweg een oprit met gebogen verloop naar de westgevel van het huis; ten noorden van het huis een geaccidenteerde aanleg in landschapsstijl, met slingervijver, omgeven door open ruimten met solitairen (beuk en eik) en heesters (Rhododendrons) en bosgedeelten (beuk, naaldhout en eik) en door slingerpaden doorsneden. Aan de NW-zijde van het gazon achter het huis bevindt zich het gedeeltelijk bewaarde ovale omgrenzingsplan van een 19de-eeuwse bleek, die omgeven wordt door een gedeeltelijk bewaard gebleven beukenhaag in de vorm van een halve ovaal. Het Roodbaard-park wordt doorkruist door een rechte oprijlaan met eiken in enkel-verband. Ten oosten van deze laan het gedeelte met aan de zuidzijde een komvormige weide, omgeven door bomen en heesters en fragmenten van een aanleg van slingerpaden. Ten noorden van de weide de omgrenzing in landschapsstijl van de voormalige moestuin en boomgaard.

Aan de overzijde van de Van Harinxmaweg, ten zuiden van het huis, het "overpark", bestaande uit een rechthoekige weide met enkele solitairen, die in visueel opzicht vanuit het huis in de aanleg in landschapsstijl een belangrijke open rol vervult.

Het ten noorden van de Van Harinxmaweg gelegen Roodbaard-park is gelegen in een ruim geometrisch lanenstelsel van eik en beuk in enkel-verband, dat is aangelegd ter ontsluiting, omlijsting en geleding van de tot de historische buitenplaats behorende agrarische- en bospercelen. Het omgrenzingsplan van dit lanenstelsel, dat uit een met aan weerszijden van een greppel voorziene laansingel (beuk en eik in enkel-verband) bestaat, vormt een rechthoekige figuur. Oorspronkelijk behoorde dit lanenstelsel en deze agrarische bospercelen tot een landgoed uit het begin van de 19e eeuw of uit de 18e eeuw, waarvan het bestaan aan de geschiedenis van Harinxmastate voorafgaat en waarvan de aanleg vanaf omstreeks circa 1850 in zijn totaliteit deel uit maakt van de historische aanleg van Harinxmastate.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaVan Harinxmaweg19244 CJBijBeetsterzwaag

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieKastelen, landhuizen en parkenTuin, park en plantsoenHistorische aanleg

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
BeetsterzwaagB1188
BeetsterzwaagB1115
BeetsterzwaagB1179
BeetsterzwaagB1167
BeetsterzwaagB2128
BeetsterzwaagB280
BeetsterzwaagB4648
BeetsterzwaagB1114
BeetsterzwaagB1175
BeetsterzwaagB1106
BeetsterzwaagB1254
BeetsterzwaagB1104
BeetsterzwaagB1192
BeetsterzwaagB271
BeetsterzwaagB948
BeetsterzwaagB279
BeetsterzwaagB1162
BeetsterzwaagB1201
BeetsterzwaagB1170
BeetsterzwaagB1181
BeetsterzwaagB872
BeetsterzwaagB238
BeetsterzwaagB1176
BeetsterzwaagB1177
BeetsterzwaagB230
BeetsterzwaagB1199
BeetsterzwaagB1190
BeetsterzwaagB4649
BeetsterzwaagB262
BeetsterzwaagB1171
BeetsterzwaagB1178
BeetsterzwaagB1183
BeetsterzwaagB1165
BeetsterzwaagB277
BeetsterzwaagB1196
BeetsterzwaagB1195
BeetsterzwaagB1142
BeetsterzwaagB2127
BeetsterzwaagB1193
BeetsterzwaagB257
BeetsterzwaagB1197
BeetsterzwaagB1187
BeetsterzwaagB275
BeetsterzwaagB239
BeetsterzwaagB2126
BeetsterzwaagB1168
BeetsterzwaagB1189
BeetsterzwaagB1163
BeetsterzwaagB1180
BeetsterzwaagB4647
BeetsterzwaagB1204
BeetsterzwaagB1101
BeetsterzwaagB1174
BeetsterzwaagB1166
BeetsterzwaagB1173
BeetsterzwaagB1186
BeetsterzwaagB1182
BeetsterzwaagB269
BeetsterzwaagB1169
BeetsterzwaagB1172
BeetsterzwaagB254
BeetsterzwaagB4550
BeetsterzwaagB1198
BeetsterzwaagB265
DrachtenD1389
BeetsterzwaagB1191
BeetsterzwaagB276
BeetsterzwaagB1164
BeetsterzwaagB1200
BeetsterzwaagB1194
BeetsterzwaagB2345
BeetsterzwaagB267
Wilt u ons helpen?
Wij willen meer kennis delen over rijksmonumenten. Wilt u ons hierbij helpen door maximaal vijf korte vragen te beantwoorden?
Ja, ik help graag mee