Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
414349
Complexnummer
414319 - Van Harinxmastate
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82736/146
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Beetsterzwaag B 1178
Beetsterzwaag B 1183
Beetsterzwaag B 1165
Beetsterzwaag B 277
Beetsterzwaag B 1196
Beetsterzwaag B 1195
Beetsterzwaag B 1142
Beetsterzwaag B 2127
Beetsterzwaag B 1193
Beetsterzwaag B 257
Beetsterzwaag B 1197
Beetsterzwaag B 1187
Beetsterzwaag B 275
Beetsterzwaag B 239
Beetsterzwaag B 2126
Beetsterzwaag B 1168
Beetsterzwaag B 1189
Beetsterzwaag B 1163
Beetsterzwaag B 1180
Beetsterzwaag B 4647
Beetsterzwaag B 1204
Beetsterzwaag B 1101
Beetsterzwaag B 1174
Beetsterzwaag B 1166
Beetsterzwaag B 1173
Beetsterzwaag B 1186
Beetsterzwaag B 1182
Beetsterzwaag B 269
Beetsterzwaag B 1169
Beetsterzwaag B 1172
Beetsterzwaag B 254
Beetsterzwaag B 4550
Beetsterzwaag B 1198
Beetsterzwaag B 265
Drachten D 1389
Beetsterzwaag B 1191
Beetsterzwaag B 276
Beetsterzwaag B 1164
Beetsterzwaag B 1200
Beetsterzwaag B 1194
Beetsterzwaag B 2345
Beetsterzwaag B 267
Beetsterzwaag B 1188
Beetsterzwaag B 1115
Beetsterzwaag B 1179
Beetsterzwaag B 1167
Beetsterzwaag B 2128
Beetsterzwaag B 280
Beetsterzwaag B 4648
Beetsterzwaag B 1114
Beetsterzwaag B 1175
Beetsterzwaag B 1106
Beetsterzwaag B 1254
Beetsterzwaag B 1104
Beetsterzwaag B 1192
Beetsterzwaag B 271
Beetsterzwaag B 948
Beetsterzwaag B 279
Beetsterzwaag B 1162
Beetsterzwaag B 1201
Beetsterzwaag B 1170
Beetsterzwaag B 1181
Beetsterzwaag B 872
Beetsterzwaag B 238
Beetsterzwaag B 1176
Beetsterzwaag B 1177
Beetsterzwaag B 230
Beetsterzwaag B 1199
Beetsterzwaag B 1190
Beetsterzwaag B 4649
Beetsterzwaag B 262
Beetsterzwaag B 1171
Bij Van Harinxmaweg 1, 9244 CJ te Beetsterzwaag

Omschrijving

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG, bestaande uit drie delen. Rondom het huis een park in landschapsstijl door Lucas Pieters Roodbaard rond circa 1845 ontworpen, bestaande uit: een ruim gazon voor (ten zuiden van) het huis met enkele solitairen (beuk), dat door een strook Rhododendrons van de Van Harinxmaweg wordt afgescheiden. Aan de zuidzijde van het huis zijn aan de hand van de taludvorming van de grasmat nog enkele sporen zichtbaar van een verdwenen geometrische terrassen-aanleg uit het begin van deze eeuw. Verder vanuit het zuidwesten, vanaf de Van Harinxmaweg een oprit met gebogen verloop naar de westgevel van het huis; ten noorden van het huis een geaccidenteerde aanleg in landschapsstijl, met slingervijver, omgeven door open ruimten met solitairen (beuk en eik) en heesters (Rhododendrons) en bosgedeelten (beuk, naaldhout en eik) en door slingerpaden doorsneden. Aan de NW-zijde van het gazon achter het huis bevindt zich het gedeeltelijk bewaarde ovale omgrenzingsplan van een 19de-eeuwse bleek, die omgeven wordt door een gedeeltelijk bewaard gebleven beukenhaag in de vorm van een halve ovaal. Het Roodbaard-park wordt doorkruist door een rechte oprijlaan met eiken in enkel-verband. Ten oosten van deze laan het gedeelte met aan de zuidzijde een komvormige weide, omgeven door bomen en heesters en fragmenten van een aanleg van slingerpaden. Ten noorden van de weide de omgrenzing in landschapsstijl van de voormalige moestuin en boomgaard.

Aan de overzijde van de Van Harinxmaweg, ten zuiden van het huis, het "overpark", bestaande uit een rechthoekige weide met enkele solitairen, die in visueel opzicht vanuit het huis in de aanleg in landschapsstijl een belangrijke open rol vervult.

Het ten noorden van de Van Harinxmaweg gelegen Roodbaard-park is gelegen in een ruim geometrisch lanenstelsel van eik en beuk in enkel-verband, dat is aangelegd ter ontsluiting, omlijsting en geleding van de tot de historische buitenplaats behorende agrarische- en bospercelen. Het omgrenzingsplan van dit lanenstelsel, dat uit een met aan weerszijden van een greppel voorziene laansingel (beuk en eik in enkel-verband) bestaat, vormt een rechthoekige figuur. Oorspronkelijk behoorde dit lanenstelsel en deze agrarische bospercelen tot een landgoed uit het begin van de 19e eeuw of uit de 18e eeuw, waarvan het bestaan aan de geschiedenis van Harinxmastate voorafgaat en waarvan de aanleg vanaf omstreeks circa 1850 in zijn totaliteit deel uit maakt van de historische aanleg van Harinxmastate.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 414319. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Historische aanleg