Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
414350
Complexnummer
414319 - Van Harinxmastate
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82736/163
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Beetsterzwaag B 1103
Van Harinxmaweg 3, 9244 CJ te Beetsterzwaag
Van Harinxmaweg 5, 9244 CJ te Beetsterzwaag

Omschrijving

KOETSHUIS ANNEX KOETSIERSWONING. Aan de westzijde van de oostelijk gelegen oprijlaan even ten noordoosten van het huis gesitueerd koetshuis annex koetsierswoning uit de tweede helft van de 19e eeuw, waarschijnlijk gebouwd naar ontwerp van Herman Willem Stoett, die in 1877 verbouwingen aan het hoofdgebouw uitvoerde. De voorgevel van het twee verdiepingen hoge koetshuis onder een omlopend door blauwe Friese golfpannen gedekt schilddak, wordt door een ook langs de overige gevels omlopend hoofdgestel afgesloten, waarvan de geprofileerde goot met mutulus met guttae de lijst vormt. In de iets uitgebouwde middentravee van de in drie traveeën gelede voorgevel op beganegrond-niveau een houten dubbele draaideur met bovenlicht met 16-ruitsindeling. Erboven, op eerste-verdieping-niveau twee vensters met 24-ruitsindeling. Links en rechts van de middentravee op beganegrond-niveau een houten dubbele draaideur, iets lager van afmeting dan de centrale deur, met boven elke deur op eerste-verdieping-niveau een venster met 24-ruitsindeling. Het koetshuis is door een smalle hals onder met blauwe Friese golfpannen gedekt zadeldak met de koetsierswoning verbonden. De voorgevel van de een verdieping hoge onder met blauwe Friese golfpannen gedekt zadeldak overkapte koetsierswoning, die met haar rug naar het koetshuis is gericht, is in drie traveeen geleed. Centraal gelegen de rechthoekige ingangspartij, bestaande uit een iets terugliggende voordeur met bovenlicht en bordes. De ingangspartij is van een eenvoudige omlijsting voorzien, die centraal aan de bovenzijde door een rocaille-motief wordt bekroond. Ter weerszijden twee dubbele naast elkaar gelegen schuifvensters met 6-ruitsindeling voorzien van een aan de ingangspartij identieke omlijsting en bekroning.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 414319. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Bijgebouwen kastelen enz.