Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
414351
Complexnummer
414319 - Van Harinxmastate
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82737/131
Kadastrale aanduiding
Beetsterzwaag B 1105
Kerkepad Oost 47, 9244 CC te Beetsterzwaag

Omschrijving

TUINMANSWONING. Een verdieping hoge aan de westzijde van de oprijlaan gelegen tuinmanswoning op rechthoekig dwarse plattegrond onder een met blauwe Friese golfpannen gedekt zadeldak waarlangs ornamentele daklijst, uit ca. 1900. De gevels zijn grijs gepleisterd en voorzien van een blokmotief. Voor(zuid-)gevel is in drie traveeën geleed. Centraal gelegen de ingangspartij, bestaande uit een deur met gedeeld bovenlicht, dat aan de bovenzijde en omgaand tot halverwege de zijkanten met een sierprofiel waarin in het midden een rocaille-achtige kuif is omlijst. Ter weerszijden twee vensters van recente datum, gevat in de oorspronkelijke kozijnen, die met een aan de ingangspartij identiek profiel worden omlijst. Aan de oostgevel op beganegrond-niveau een kozijn met blind venster omlijst met een aan de voorgevel identiek profiel. Op eerste-verdieping-niveau twee kleine vensters met diagonale roedenverdeling ter weerszijden van een iets groter rechthoekig blind veld.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 414319. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Dienstwoning(K)