Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
414353
Complexnummer
414319 - Van Harinxmastate
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82737/78
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Beetsterzwaag B 1101
Bij Van Harinxmaweg 1, 9244 CJ te Beetsterzwaag

Omschrijving

WESTELIJK TOEGANGSHEK. Gietijzeren dubbel draaihek bij de ten westen van het hoofdgebouw gelegen oprit met van pijlvormige bekroning voorziene tralies, die aan beide zijden geflankeerd worden door gietijzeren gecanneleerde pijlers, waartegen aan de buitenzijden twee rechthoekige zijstukken met identieke tralies. Aan weerszijden van de buitenste pijlers voluutvormige vleugelstukken met krulwerk. Het toegangshek, dat uit de tweede helft van de 19e eeuw dateert, is het westelijke pendant van het toegangshek, dat aan de ten oosten van het hoofdgebouw gelegen oprijlaan is gesitueerd.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 414319. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen