Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
414354
Complexnummer
414319 - Van Harinxmastate
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82737/103
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Beetsterzwaag B 263
Bij Van Harinxmaweg 1, 9244 CJ te Beetsterzwaag

Omschrijving

BAKSTENEN MUUR langs voormalige moestuin en boomgaard, uit de 19e eeuw in twee door een houten schutting verbonden delen, die de voormalige moestuin en boomgaard aan de noordzijde afsluit. De voor(zuid-)zijde van de muur is witgepleisterd, vermoedelijk om de groei te stimuleren van de vroeger tegen deze zijde van de muur geleide gewassen en van brede steunberen voorzien. Aan de bovenzijde is de muur met rode dakpannen afgedekt.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 414319. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen