Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
414355
Complexnummer
414319 - Van Harinxmastate
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82737/33
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Beetsterzwaag B 1103
Bij Van Harinxmaweg 3, 9244 CJ te Beetsterzwaag

Omschrijving

GEBOUWTJE IN GELE BAKSTEEN. In ruineuze staat verkerend gebouwtje uit de 19e eeuw, opgetrokken in gele baksteen, op rechthoekig grondplan onder met blauwe Friese golfpannen gedekt zadeldak, met rondboog opening waarachter een ruimte onder tongewelf en aan weerszijden kleine steunberen. Wellicht werd het gebouwtje als ijskelder gebruikt.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 414319. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Bijgebouwen kastelen enz.