Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
414356
Complexnummer
414319 - Van Harinxmastate
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82737/53
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Beetsterzwaag B 1101
Bij Van Harinxmaweg 1, 9244 CJ te Beetsterzwaag

Omschrijving

HONDEHOK. Houten hondehok uit ca. 1900, even ten oosten van de oostgevel van het huis geplaatst, voorzien van een naar het westen gerichte rondboog-ingang en overdekt met een schilddak, dat aan de westzijde ruim oversteekt. Aan weerszijden en aan de bovenzijde van de rondboog classicistische profielen, die de ingangspartij de allure geeft van een triomfboog in het klein.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 414319. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen