Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
414358
Complexnummer
414319 - Van Harinxmastate
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82737/18
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Beetsterzwaag B 2349
Van Harinxmaweg 1, 9244 CJ te Beetsterzwaag

Omschrijving

HOUTEN HEK IN "OVERPARK". Houten hek uit ca. 1900 aan de noordrand van het "overpark" (kadastraal perceel Beetsterzwaag nr. B2349) aan de zuidzijde van de Van Harinxmaweg, samengesteld uit houten stijl- en regelwerk met een dubbele houten draaideur aan de oostzijde.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 414319. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen