Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
41491
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82943/100
Kadastrale aanduiding
Zutphen D 547
Zutphen D 604
Zutphen D 777
Zutphen, Cabinet Gracht / Hoornwerk

Omschrijving

HOORNWERK. Buiten de v.m.Vispoort aan de zuidzijde van de stad bevindt zich een hoornwerk, dat het enige gaaf bewaarde overblijfsel vormt van de 17e eeuwse vestingwerken, thans echter bebouwd met moderne bouwsels. Het werd in het begin der 18e eeuw door Menno van Coehoorn gemoderniseerd. Voor het overige werden de 17e en 18e eeuwse wallen en grachten, alsmede 1 of 2 bastions en een lunettenlinie, in XIX in plantsoenen veranderd.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Verdedigingswerken en militaire gebouwen Omwalling