Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
422548
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82875/103
Kadastrale aanduiding
Amsterdam E 9837 A111
Amsterdam E 9837 A121
Amsterdam E 9837 A126
Amsterdam E 9837 A134
Amsterdam E 9837 A137
Amsterdam E 9837 A132
Amsterdam E 9837 A140
Amsterdam E 9837 A49
Amsterdam E 9837 A115
Amsterdam E 9837 A143
Amsterdam E 9837 A141
Amsterdam E 9837 A37
Amsterdam E 9837 A32
Amsterdam E 9837 A131
Amsterdam E 9837 A135
Amsterdam E 9837 A118
Amsterdam E 9837 A113
Amsterdam E 9837 A133
Amsterdam E 9837 A144
Amsterdam E 9837 A128
Amsterdam E 9837 A129
Amsterdam E 9837 A138
Amsterdam E 9837 A123
Amsterdam E 9837 A125
Amsterdam E 9837 A124
Amsterdam E 9837 A34
Amsterdam E 9837 A136
Amsterdam E 9837 A130
Amsterdam E 9837 A119
Amsterdam E 9837 A116
Amsterdam E 9837 A117
Amsterdam E 9837 A139
Amsterdam E 9837 A114
Amsterdam E 9837 A120
Amsterdam E 9837 A142
Amsterdam E 9837 A36
Amsterdam E 9837 A112
Amsterdam E 9837 A127
Bij Lauriergracht 41, 1016 RG te Amsterdam
Bij Lauriergracht 37 A, 1016 RG te Amsterdam
Bij Lauriergracht 37 B, 1016 RG te Amsterdam

Omschrijving

In 1882 naar ontwerp van A.C. Bleys gebouwde neogotische kapel, gesitueerd achter en in verbinding met het gelijktijdig uitgevoerde pand Lauriergracht 39 op een inpandig terrein in oorsprong bestemd voor het RK gesticht 'De Voorzienigheid'. De zes traveeën tellende kapel is opgetrokken in baksteen onder rood/bruin pannen zadeldak met afgewolfd schild boven het vijfzijdig gesloten koor, bekroond door een sierlijk gesmeed kruis en voorzien van steunberen, een tandlijst en spitsboogvensters, waarvan de vensters in het koor bovenin een vierpas hebben en de meeste met neutraal glas-in-lood gevuld zijn.

Inwendig bevat de kapel zeer slanke gietijzeren kolommen met bladkapitelen op achtzijdige sokkels. Deze kolommen dragen de spitsboogvormige scheibogen tussen middenschip en zijbeuken; voorts zijn half- en kwartzuilen in verwante vormen aangebracht. Het middenschip wordt overkapt door een houten, van vierpassen voorzien spitstongewelf met ijzeren ribben. De zijbeuken hebben kruisribgewelven. De U-vormige orgeltribune aan de korte Lauriergracht-zijde, bij de hoeken tevens ondersteund door ijzeren hoekprofielen met vierpasmotief, is uitgevoerd in hout en is bereikbaar door middel van een houten spiltrap aan de oostzijde. Zowel spiltrap als tribune hebben een gesneden balustrade met in oosterse vorm uitgewerkte spitsbogen.

In de oostwand van de kapel een dubbele biechtstoel en twee blindvensters. Alle deuren zijn gesneden paneeldeuren.

In oorsprong tot een katholieke, sociaal- educatieve stichting behorende kapel van neogotische architectuur met opmerkelijk materiaalgebruik en zorgvuldig gedetailleerde vormentaal, als zodanig van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde.

Rondom de kapel bevindt zich verder een lage galerij met daklichten waarvan het westelijk en het noordelijk deel tot het oorspronkelijk ontwerp hoorden, doch bij latere verbouwingen en uitbreidingen van het complex enigszins zijn gewijzigd. Deze onderdelen zijn van de bescherming uitgesloten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Religieuze gebouwen Kerk en kerkonderdeel Kerk