Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
422828
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82855/46
Kadastrale aanduiding
Ruinen L 630
Engeland 9, 7963 PW te Ruinen

Omschrijving

Op ca.0,6 kilometer ten Noord-Oosten van het dorp Ruinen, in opdracht van de gelijknamige gemeente, aan de rand van de Ruiner es in 1964 herbouwde beltmolen.

Het betreft een oorspronkelijk uit het naburig dorp Echten, eveneens gemeente Ruinen, afkomstige grondzeiler-korenmolen, welke in 1962-63 is afgebroken teneinde deze op een betere situering in de gemeente te herplaatsen. De naam Zaandplatte is ontleend aan veldnaam ter plaatse van de nieuwe locatie. Bij de herbouw is tegen de deels uit beton opgetrokken en deels gemetselde ronde, nieuwe onderbouw een aarden wal aangebracht. Boven het niveau van de belt is het nog gave grenen achtkant met eiken boventafelelement en daarop de kap van de molen uit Echten aanwezig. Een bijzonderheid van het achtkant van deze oorspronkelijk uit 1866-1868 daterende, bij de voormalige sluis in de Hoogeveensche Vaart gebouwde molen, is dat aan de zgn. losse binten korbelen ontbreken. De met oude onderdelen van het gaande werk toegeruste molen, waaronder een koppel blauwe maalstenen, mist alleen het luiwerk. De molen heeft stalen roeden met een vlucht van 19 meter en een gietijzeren as. De kap van de molen kruit op een glijring, welke een secundair gebruikte, op zijn kop liggende overring is. Onder de windpeluw bevindt zich een opvallende baard, ter gelegenheid van de herbouw aangebracht, met daarop de naam, alsmede het wapen van de gemeente Ruinen. Achtkante belt-windkorenmolen, waarvan zowel het achtkant als de kap met riet gedekt zijn, en hoofdzakelijk samengesteld uit de onderdelen van de oorspronkelijke molen te Echten, van algemeen belang uit oogpunt van architectuur- en cultuurhistorische waarde wegens de sobere molenbouw, zoals op het platteland in Noord- en Oost-Nederland gebruikelijk was.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Industrie- en poldermolen Molen