Actualiteit gegevens: 01-12-2021

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
430533
Complexnummer: 
429933 - Vesting Elburg
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
14 juli 1992
Kadaster deel/nr: 
82947/126
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Gelderland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Elburg
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Elburg

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

COURTINE IV-I MET LANDPOORT EN MUURRESTEN. Coutine met: - Nabij het midden van de wal, de voormalige Oostpoort, een coupure tussen twee keermuren met schotbalksponningen. - Voor de poort, een dam door de gracht. - Aan de stadszijde van de Oostpoort, resten van de middeleeuwse ommuring, te weten een ca. 5 m. hoge muur ter lengte van ca. 20 m. achter perceel Bas Backerlaan 14 e.v.. Betrokken kadastrale percelen, Elburg nrs.: - C1330 ged. (hiervan slechts het deel tussen de percelen 561-562, 543-539 en Zuidwal-Oostwal); - C1599 ged. en C1588 ged. (van deze percelen slechts een strook ter breedte van ca. 1,50 m., gerekend van de oostgrens der percelen); - C1668 ged. (hiervan slechts een strook ter breedte van 5 m., gerekend van de grens met percelen C1212 en C534); - C1632 ged. en C1684 ged. (idem slechts een strook ter breedte van 5 m., gerekend vanaf de oostgrens van perceel C1668); - en C539 ged., C543, C557 ged., C561, C562, C1212 ged., C1445 ged., C1446, C1447 en C ongenummerd ged. (Oostwal). - o -

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaBas Backerlaan128081 CEBijElburg

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieVerdedigingswerken en militaire gebouwenFort, vesting en -onderdelen

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
ElburgC543
ElburgC1445
ElburgC1684
ElburgC1446
ElburgC1330
ElburgC1588
ElburgC539
ElburgC1212
ElburgC1632
ElburgC1589
ElburgC561
ElburgC1447
ElburgC562