Actualiteit gegevens: 26-01-2022

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
448989
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Keizersbolwerk
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
1 september 1992
Kadaster deel/nr: 
82661/24
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Zeeland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Vlissingen
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Vlissingen
X-Y coördinaat: 
29020 - 384962

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

In 1548 aangelegd en nadien uitgebreid stenen BASTION, genaamd het Keizersbolwerk, gelegen aan de zuidoost-zijde van de Westdijk, binnen het beschermd stadsgezicht van Vlissingen en behorend tot de zeeversterkingen..

Het Keizersbolwerk, ook wel genoemd Keizershoofd of Groot Rondeel, omvat een stenen bastion met hoge gemetselde facen en flanken, waarvan de eerste steen gelegd is in 1548; in de linker flank drie geschutspoorten en twee embrasures; in de aslengte van het bastion een overwelfde doorgang met een poortje in de saillant en hardstenen poort met jaartalsteen 1811 aan de stadszijde; het bolwerk is uitgebreid ten tijde van Napoleon en voorzien van dertien kazematten aan weerszijden van de gemetselde doorgang; het merendeel van de kazematten is thans dichtgemetseld; 1890/91 zijn de bekledingsmuren circa twee meter verhoogd en voorzien van een borstwering; de linkerflank en linkerface zijn beëindigd door een in baksteen gemetselde ezelsrug, de rechterface met een hardstenen ezelsrug; in 1981 is de borstwering van de rechterflank vernieuwd en afgedekt door een betonnen parapet; aan de stadzijde een stenen trap, die de bovenzijde van het bolwerk verbindt met het lagere straatniveau.

Het 16e-eeuwse Keizersbolwerk is architectuur- en cultuurhistorisch, alsmede typologisch van grote waarde, en eveneens van waarde als functioneel onderdeel van de verdedigingswerken van Vlissingen; de situeringswaarde nabij de Vissers- en Koopmanshaven binnen het beschermde stadsgezicht is als toegevoegde waarde te beschouwen; tezamen vormen deze waarden de motivering van de bescherming als Rijksmonument.

Locatie

LocatienaamLocatieomschrijving
VlissingenKeizersbolwerk

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieVerdedigingswerken en militaire gebouwenFort, vesting en -onderdelen

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
VlissingenE3909
VlissingenE3910