Actualiteit gegevens: 20-11-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
450411
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
15 december 1992
Kadaster deel/nr: 
7347/43
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Utrecht
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Utrecht
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Utrecht
X-Y coördinaat: 
136691 - 455869

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Onderdeel van een complex van drie panden, hierna te benoemen als Choorstraat 24 (tweede pand vanaf het Hanegeschrei), Choorstraat 26 (het rechter buurpand) en Choorstraat - achter nr.22 (gelegen op de hoek van Hanengeschrei en Zoutmarkt. De beganegrond van deze panden vorm een geheel. De panden maken deel uit van de bebouwing tussen de straat en het water van de Oudegracht, die hier geen werf heeft maar wel een wegdek over de werfkelders (de Zoutmarkt). Deze structuur, de merkwaardigste van de diverse grachtprofielen, wordt hier nog gecompliceerder doordat het water hier overkluisd is door de Kalisbrug, waaronder de werfkelders uitkomen. De drie panden hebben, zoals hier meer voorkomt, twee kelders boven elkaar.

De Choorstraat is in feite de verbreding van de smalle steeg die hier tussen deze huizenrij en het koor van de Buurkerk overbleef. Onder deze straat liggen diverse kelders, onder andere onder Choorstraat 26. Een onderaardse gang, beginnend op de steenweg, liep onder Hanengeschrei en Kalisbrug door en kwam uit in de onderste kelder van Choorstraat - achter nr.22. De gang is in 1909 dichtgezet.

Choorstraat - achter nr.22; Pand van vier bouwlagen met twee traveeën brede lijstgevel, met kroonlijst met gesneden consoles, aan de Zoutmarkt. De geringe ruimte tussen Choorstraat en Zoutmarkt wordt naast het Hanengeschrei gedeeld door twee panden; Choorstraat 22 en het er achter gelegen pand aan de Zoutmarkt. Deze uitermate kleine percelen bewijzen hoe hier, meer dan elders in de stad, met ruimte gewoekerd moest worden. Het betreft hier geen gesplitst pand maar een originele dubbele opzet, getuige de identieke spiltrappen en balklagen (samengesteld uit slechts een moerbalk evenwijdig aan de Choorstraat/ Zoutmarkt).

Op de verdieping van het pand achter nr.22 is de toegang tot de spiltrap vanouds afsluitbaar geweest blijkens de hier met een rechte hoek en sponning afgewerkte spil. Hiertoe is ook de uitgestoken leuning op sierlijke wijze onderbroken. De treden zijn geprofileerd.

Choorstraat 22 (reeds beschermd monument) heeft van de oorspronkelijke opzet in drie bouwlagen met kap loodrecht op de straat, op de kleine zolder zijn enige gebint bewaard, terwijl van het pand hierachter de zolder tot vierde bouwlaag werd uitgebouwd.

Beide panden hebben twee kelders onder elkaar. In het pand achter 22 heeft de bovenste kelder het karakter van kelder bewaard.

Beide panden zijn mogelijk samen gebouwd in 1586 ter vervanging van het huis van Jacob Huygens van Houthorst dat toen op deze plaats afgebroken werd voor de aanleg van de Choorstraat (gelijk met het koor van de Buurkerk) omdat het ver buiten de rooilijn stak.

De drie panden aan de Choorstraat 24, waaronder Choorstraat - achter nr.22, zijn van architectonische en bouwhistorische waarde en bovendien van buitengewoon groot historisch belang.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaChoorstraat243511 KNUtrecht
NeeChoorstraat223511 KMTegenoverUtrecht

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieWoningen en woningbouwcomplexenWerk-woonhuis

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
UtrechtC1309