Actualiteit gegevens: 01-12-2021

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
450482
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
9 december 1992
Kadaster deel/nr: 
82633/88
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Utrecht
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Utrecht
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Utrecht
X-Y coördinaat: 
136875 - 455082

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Bedrijfsgebouw op de werf, behorende bij brouwerij "De Boog" die hier aan de Oudegracht lag.

Het betreft twee bouwdelen van twee bouwlagen (noordelijk deel) en een bouwdeel van een bouwlaag (zuidelijk deel); hierbij wordt de onderste bouwlaag niet als werfkelder opgevat, hoewel die aansluit bij de kelders van de Oudegracht panden. Het noordelijk deel dateert uit de eerste helft van de 18e eeuw en heeft aan de oostzijde in het midden een traptorenachtig element (begin 20e eeuw tot nokhoogte verhoogd.). Ten zuiden van deze trap is het gebouw wat breder zodat slechts een zeer smalle doorgang naast het water overblijft.

Naar het zuiden wordt het gebouw dan smaller evenals de werf. De begane grond van dit gebouw heeft een sterk kelderkarakter en is aan de oostzijde blind op een rondboogpoort na en heeft aan de voorzijde een poort met aan weerszijden een raam, alle drie onder een gedrukte boog. Het rechter deel is blind vanwege de werftrap naar de straat. De verdieping heeft hierboven drie rondboogvensters en aan de oostzijde tweemaal drie rondboogvensters. De lage gevel aan de rijweg (2 meter hoog) is blind op een klein rondboogvenster na.

Dit bouwdeel wordt gedekt door een afgeplat schilddak. Het zuidelijke bouwdeel is slechts een bouwlaag hoog en heeft aan de waterzijde drie poorten, ieder geflankeerd door twee vensters, alles onder rondbogen. De zuidgevel heeft een rechthoekig 12 ruits venster. Het lessenaarsdak komt nauwelijks boven het straatpeil uit en wordt aan die zijde beschermd door een blinde muur van twee meter hoog.

De bedrijfsbebouwing hoort qua opzet bij de bierbrouwerij "De Boog". Deze brouwerij komt in 1584 al voor en is tot ver in de 17e eeuw eigendom van de brouwersfamilie Van Wyckerslooth. In 1757 is Willem de Kock eigenaar, en in dat jaar vermaakt hij onder andere de brouwerij bij testament aan de Rooms Katholieke Armenkamer. Het bedrijf zal de belangrijkste bron van inkomsten gaan vormen van de Armenkamer, die aan het begin van de 19e eeuw tweehonderd burgers bijstand verleende.

Het complex van de "De Boog" bevatte Oudegracht 367 - 381 en liep door tot bij de stadswal. Het is in hoofdzaak op het achterterrein van dit complex dat het Armbestuur rond 1850 het grootste deel van de zogenaamde "Zeven Steegjes" liet bouwen als vorm van sociale woningbouw.

Op de werf bij de Oudegracht stonden eertijds vele bedrijfsgebouwtjes. Ze hoorden bij het industriele handelskarakter dat deze werven hadden. Van deze gebouwen van uiteenlopende afmetingen was de werfbebouwing van "De Boog" de grootste. Het is inmiddels bovendien de enige die ons rest en derhalve onmisbaar voor een goed begrip van het karakter van de unieke werven.

Daarnaast vormt Oudegracht 369 A een monument van bedrijf en techniek, tevens van historische waarde als behorend bij de brouwerij van de Armenkamer. De bouwdelen zijn tevens van eenvoudige doch harmonische architectuur.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaOudegracht369H3511 PGUtrecht
NeeOudegracht369J3511 PGUtrecht
NeeOudegracht371H3511 PGUtrecht
NeeOudegracht371J3511 PGUtrecht
NeeOudegracht371P3511 PGUtrecht
NeeOudegracht371N3511 PGUtrecht
NeeOudegracht371M3511 PGUtrecht
NeeOudegracht371L3511 PGUtrecht
NeeOudegracht371K3511 PGUtrecht

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieWoningen en woningbouwcomplexenWoonhuis(K)

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
UtrechtC8981
UtrechtC8324
UtrechtC9084
UtrechtC9083
UtrechtC8323
UtrechtC9082