Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
45104
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82869/85
Kadastrale aanduiding
Voorthuizen E 1655
Voorthuizen E 1654
Voorthuizen, De Zeven Bergjes, Hunnenweg

Omschrijving

Terrein waarin 3 grafheuvels. Datering: Neolithicum en/of Bronstijd. Gebleken is dat het op perceel gelegen archeologisch monument zodanig is gesitueerd, dat kan worden volstaan met de bescherming van een gedeelte van het perceel en wel dat gedeelte hetwelk middels arcering is aangegeven op de hieronder gestelde situatietekening.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Archeologie (N) Archeologie (N1)