Actualiteit gegevens: 15-10-2019

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
456839
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
28 april 1993
Kadaster deel/nr: 
5049/38
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Groningen
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Oldambt
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Winschoten
X-Y coördinaat: 
265573 - 573998

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

Markant aan de Blijhamsterstraat gesitueerd dubbel WINKELWOONHUIS, getuige de gedenksteentjes naast de toegangsdeuren gebouwd in 1897 in eclectisch-renaissancistische trant en behorende bij de eveneens beschermde voormalige regenkledingfabriek uit 1897 die is gelegen aan de Torenstraat 36 (zie de afzonderlijke omschrijving). Beide gebouwen zijn door middel van een tussenlid met elkaar verbonden.

Achter het gebouw en grenzend aan een der zijgevels van de fabriek aan de Torenstraat lag oorspronkelijk de door een muur omsloten tuin.

Omschrijving

Omvangrijk twee bouwlagen tellend dubbel winkelwoonhuis op rechthoekige plattegrond, opgetrokken uit vrij gladde oranjerode Groninger strengperssteen op gebosseerde hardstenen plint en gedekt door een afgeknot schilddak; de schuine dakvlakken zijn afgedekt met leien; het platte gedeelte was oorspronkelijk vermoedelijk met zink belegd; in elk der dakvlakken een rijk omlijste dakkapel onder puntdak; geprofileerde gootlijsten op consoles. De voor- en zijgevels verlevendigd door gestucadoorde bakstenen pilasters met fantasiekapiteel, licht afgewerkte banden en gestucadoorde vensteromlijstingen met driehoekige en gebroken frontons (alle van kunststeen); T-vensters. Het linker geveldeel heeft bovendien een door consoles gedragen balkon met openslaande deuren (de balustrade is niet origineel) en rijkbewerkte houten voordeur met gietijzeren sierrooster aan de voorzijde en dito deur in de linkerzijgevel en wordt, eveneens aan de voorzijde, gedekt door een afgeknot tentdak; de stichtingssteentjes aan weerszijden van de voordeur dragen respectievelijk het opschrift: ABr.K. 18 en MDK.A. 97. Het rechter geveldeel heeft in een rijk bewerkte omlijsting gevatte etalages en, boven de centraal gelegen winkeldeur, een eveneens rijk bewerkte door kunststenen kariatiden gedragen houten erker met gekleurde glas-in-lood ramen; in de soberder uitgevoerde achtergevel T-vensters en ronde ramen met gietijzeren tracering.

In het INTERIEUR zijn onder meer van belang: de zeer steil opgaande verzorgd vormgegeven houten trap in het linker gedeelte en hetgeen aldaar bewaard is aan plafonds van papier-mache en vensterbanken. In het rechter gedeelte de nagenoeg oorspronkelijk bewaarde indeling, de winkelruimte met gietijzeren zuiltjes met fantasiekapiteel, de (ten opzichte van het linker gedeelte) rijker uitgevoerde plafonds van papier-mache, de erker met gesneden toog, de vensterbanken en de vouwblinden.

Waardering

Dubbel winkelwoonhuis van algemeen belang wegens

- de voor het noorden van het land unieke architectonische vormgeving;

- het opvallende, zeer gevarieerde en verzorgde materiaalgebruik;

- de oorspronkelijke en nagenoeg onaangetaste indeling van het rechter gedeelte;

- de waardevolle interieuronderdelen, in het bijzonder de in Nederland inmiddels zeer zeldzaam geworden plafonds van papier-mache;

- de vroegere functie van dubbel winkelwoonhuis;

- de eertijds functionele relatie tot de tegelijkertijd gebouwde bijbehorende regenkledingfabriek aan de Torenstraat die eveneens beschermd is.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaBlijhamsterstraat119671 ASWinschoten
NeeBlijhamsterstraat131C9671 ASWinschoten
NeeBlijhamsterstraat133C9671 ASWinschoten
NeeBlijhamsterstraat135C9671 ASWinschoten
NeeBlijhamsterstraat137C9671 ASWinschoten
NeeBlijhamsterstraat135B9671 ASWinschoten
NeeBlijhamsterstraat133B9671 ASWinschoten
NeeBlijhamsterstraat131B9671 ASWinschoten
NeeBlijhamsterstraat131A9671 ASWinschoten
NeeBlijhamsterstraat133A9671 ASWinschoten

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieWoningen en woningbouwcomplexenWerk-woonhuis

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
WINSCHOTENH1508