Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
459784
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82883/83
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
's-Gravenhage AE 4773
's-Gravenhage AE 4893 A100
's-Gravenhage AE 4893 A101
's-Gravenhage AE 4893 A102
's-Gravenhage AE 4893 A103
's-Gravenhage AE 4893 A104
's-Gravenhage AE 4893 A105
's-Gravenhage AE 4893 A106
's-Gravenhage AE 4893 A107
's-Gravenhage AE 4893 A108
's-Gravenhage AE 4893 A109
's-Gravenhage AE 4893 A11
's-Gravenhage AE 4893 A110
's-Gravenhage AE 4893 A111
's-Gravenhage AE 4893 A112
's-Gravenhage AE 4893 A113
's-Gravenhage AE 4893 A114
's-Gravenhage AE 4893 A115
's-Gravenhage AE 4893 A116
's-Gravenhage AE 4893 A117
's-Gravenhage AE 4893 A118
's-Gravenhage AE 4893 A119
's-Gravenhage AE 4893 A12
's-Gravenhage AE 4893 A120
's-Gravenhage AE 4893 A121
's-Gravenhage AE 4893 A122
's-Gravenhage AE 4893 A123
's-Gravenhage AE 4893 A124
's-Gravenhage AE 4893 A125
's-Gravenhage AE 4893 A126
's-Gravenhage AE 4893 A127
's-Gravenhage AE 4893 A128
's-Gravenhage AE 4893 A129
's-Gravenhage AE 4893 A13
's-Gravenhage AE 4893 A130
's-Gravenhage AE 4893 A131
's-Gravenhage AE 4893 A132
's-Gravenhage AE 4893 A133
's-Gravenhage AE 4893 A134
's-Gravenhage AE 4893 A135
's-Gravenhage AE 4893 A136
's-Gravenhage AE 4893 A137
's-Gravenhage AE 4893 A138
's-Gravenhage AE 4893 A139
's-Gravenhage AE 4893 A14
's-Gravenhage AE 4893 A140
's-Gravenhage AE 4893 A141
's-Gravenhage AE 4893 A15
's-Gravenhage AE 4893 A16
's-Gravenhage AE 4893 A17
's-Gravenhage AE 4893 A18
's-Gravenhage AE 4893 A19
's-Gravenhage AE 4893 A20
's-Gravenhage AE 4893 A21
's-Gravenhage AE 4893 A22
's-Gravenhage AE 4893 A23
's-Gravenhage AE 4893 A24
's-Gravenhage AE 4893 A25
's-Gravenhage AE 4893 A26
's-Gravenhage AE 4893 A27
's-Gravenhage AE 4893 A28
's-Gravenhage AE 4893 A29
's-Gravenhage AE 4893 A30
's-Gravenhage AE 4893 A31
's-Gravenhage AE 4893 A32
's-Gravenhage AE 4893 A33
's-Gravenhage AE 4893 A34
's-Gravenhage AE 4893 A35
's-Gravenhage AE 4893 A5
's-Gravenhage AE 4893 A6
's-Gravenhage AE 4893 A7
's-Gravenhage AE 4893 A8
's-Gravenhage AE 4893 A9
's-Gravenhage AE 4893 A95
's-Gravenhage AE 4893 A96
's-Gravenhage AE 4893 A97
's-Gravenhage AE 4893 A98
's-Gravenhage AE 4893 A99
's-Gravenhage AE 4893 A1
's-Gravenhage AE 4893 A3
's-Gravenhage AE 4893 A2
Hooftskade 1, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 2, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 3, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 4, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 5, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 6, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 9, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 10, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 11, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 12, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 13, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 14, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 15, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 16, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 17, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 18, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 19, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 20, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 21, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 22, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 23, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 24, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 25, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 26, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 27, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 28, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 29, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 30, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 31, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 32, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 33, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 34, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 35, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 36, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 37, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 38, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 39, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 40, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 41, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 42, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 43, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 44, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 45, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 46, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 47, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 48, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 49, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 50, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 51, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 58, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 59, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 60, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 61, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 62, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 63, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 64, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 65, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 66, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 67, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 68, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 69, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 70, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 71, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 72, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 73, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 74, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 75, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 76, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 77, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 78, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 79, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 80, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 81, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 82, 2526 KA te 's-Gravenhage
Hooftskade 83, 2526 KB te 's-Gravenhage
Hooftskade 84, 2526 KB te 's-Gravenhage
Hooftskade 85, 2526 KB te 's-Gravenhage

Omschrijving

Inleiding.

Voormalig Diaconie weeshuis uit 1867, gebouwd in een sobere eclectische baksteenarchitectuur naar ontwerp uit 1862 van de architect E. Saraber, in opdracht van de Nederduitsche Hervormde Gemeente. Verbouwd in 1925-1926 door de architect G. van Hoogevest. Het weeshuis hield zijn oorspronkelijke functie tot 1942. In 1991-1992 is het, met behoud van het de oorspronkelijke structuur, verbouwd tot appartementencomplex.

Omschrijving.

Voormalig weeshuis, bestaande uit drie vleugels op U-vormige plattegrond. Het gebouw telt twee bouwlagen, deels onder zinken kappen. De bouwlagen worden door een geprofileerde cordonlijst van elkaar gescheiden. De voorgevel is aan de Hooftskade gesitueerd. De vleugel langs de Koningstraat, oorspronkelijk van gelijke lengte als de tegenovergelegen vleugel, is in 1925-1926 aanmerkelijk ingekort. De voorgevel bezit een naar voren springend middenpaviljoen en twee eveneens naar voren springende zijpaviljoens die worden bekroond door deels bakstenen frontons met oculi. Het middenpaviljoen heeft een attiekverdieping. Het gebouw bezit een hardstenen plint en bakstenen gevels, met uitzondering van de gepleisterde middenas van het middenpaviljoen. Hierin bevindt zich de getoogde ingangspoort en daarboven een venster met fronton op consoles. De vensters zijn vijftienruitsschuifvensters. Van de gevel aan de kant van de Koningstraat zijn de beide uiteinden en het middendeel als risaliet uitgebouwd; de uiteinden worden bekroond door frontons, voorzien van glas. Het hoofdtrappehuis in het middenpaviljoen aan de Hooftskade bezit een dubbele bordestrap, tegelvloer en lambriseringen van geglazuurde baksteen uit de bouwtijd. De vensters met glas-in-lood die de lichtinval vanaf de achterzijde verzorgen dateren van de verbouwing uit 1925-1926. Het terrein wordt aan de kant van de Hooftskade afgesloten door een gietijzeren hekwerk.

Waardering.

Gebouw van architectuurhistorisch waarde als voorbeeld van de sobere eclectische baksteenarchitectuur; typologisch waardevol als laatst overgebleven en gaaf bewaard voorbeeld van een voormalig weeshuis in Den Haag. Cultuurhistorisch van belang als voorbeeld van kerkelijke liefdadigheidsarchitectuur uit het derde kwart van de 19e eeuw. Een toegevoegde waarde is de belangrijke stedenbouwkundige situering aan de buitenzijde van de singelgracht.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Cultuur, gezondheid en wetenschap Sociale zorg, liefdadigheid Weeshuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1867
1867
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Neo-Classicisme
stijlzuiver

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Saraber, Eli ; Conversie MRS
architect / bouwkundige / constructeur