Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
46024
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82894/144
Kadastrale aanduiding
Swalmen B 1603
Swalmen B 4667
Swalmen, Brandtoren, Bosstraat

Omschrijving

Terrein waarin 10 grafheuvels. Datering: Bronstijd. (Gedeeltelijke bescherming, voor zover betreft de daarin gelegen grafheuvels, alsmede een strook van 10 meter rondom gemeten vanaf de voet).

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Archeologie (N) Archeologie (N1)