Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
462000
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82752/16
Kadastrale aanduiding
Princenhage F 2222
Liesboslaan 35, 4813 EA te Breda

Omschrijving

In 1902 gebouwde bakstenen stellingkorenmolen met tien zolders waarvan de molenromp resteert, met in 1904 door J. Groenendaal aangebouwd magazijn/kantoor van anderhalve bouwlaag onder zadeldak.

De rijzige tien verdiepingen tellende molenromp meet 38 m en is daarmee de hoogste molen van Nederland. De molen is voorzien van boogvensters en -deuren. De meeste eiken balken van de zolders zijn nog in goede staat aanwezig, de vloerdelen zijn slecht of verdwenen.

Het magazijn/kantoor is aan de zijde van de Liesboslaan om de molenvoet gebouwd; het heeft een rechthoekige grondslag, bezit trapgevels aan de korte zijden en is gedekt door een zadeldak met gesmoorde pannen belegd; half op het dak, half in de gevel drie stenen dakhuizen met trapgevels en daarin twee smalle vensters onder boogvelden in gietijzeren kozijnen; de voorgevel heeft begane gronds rechts een enkele houten deur met boogveld en links daarvan drie gietijzeren boogvensters met kruisroeden en natuurstenen onderdorpels; tussen de vensters van de begane grond en de dakhuizen ronde ventilatieopeningen met daarin gietijzeren ster; lange staafankers; siermetselwerk-banden in gele steen ter hoogte van de onderdorpels en vensterboog-aanzetten op de b.g., onder de vensters in de dakhuizen, ter hoogte van de goot en in de tandlijst onder de goot; bovendien siermetselwerk langs de bogen boven de deur en in die van de dakhuizen; metselmozaieken in de boogvelden.

De in 1902 gebouwde tien verdiepingen hoge molenromp met het in 1904 door J. Groenendaal gebouwde magazijn/kantoor is door cultuur-, respectievelijk architectuurhistorische waarde, uniciteit en de waardevolle combinatie van molen en magazijn/kantoor, alsmede situeringswaarde van betekenis als monument op Rijksniveau.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Industrie- en poldermolen Molen