Actualiteit gegevens: 01-12-2021

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
46505
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
29 mei 1985
Kadaster deel/nr: 
82950/22
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Noord-Holland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Amsterdam
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Amsterdam
X-Y coördinaat: 
120861 - 487414

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

In boogvorm gebouwde reeks winkelwoningen (van vier bouwlagen) met uitgebouwde galerij op de beganegrond en entresol, en met bovenwoningen verdeeld over twee bouwlagen en kapverdieping, opgetrokken in baksteen, met veelvuldig gebruik van natuurstenen decoraties - veelal naar de opdrachtgeefster verwijzend - in eclectische trant naar ontwerp van A.L. van Gendt ten behoeve van de levensverzekeringsmaatschappij "Utrecht" en voltooid in 1898, blijkens aan beide korte zijden van de galerij aangebrachte gedenkstenen met vergulde inscriptie. De panden zijn aaneengerijd onder een evenwijdig met de gebogen rooilijn geplaatst, met leien gedekt, afgeplat schilddak, waarop beurtelings topgevels met insteekkappen (nrs 21, 27, 31, 37 - verhoogd met eigen zadeldak - 43, 47), lage bakstenen balustrades met boogvormige openingen (nrs 25, 33, 41, 49) en loggia's met drie op deelzuiltjes en balustrade in natuursteen rustende bogen en attiek (23, 29, 35, 39, 45, 51) aansluiten, die elk door natuurstenen beelden van fabeldieren - ontleend aan gotische waterspuwers en al dan niet van wapenschilden voorzien - worden bekroond; de nrs 21 en 53 bezitten een later aangebrachte houten serie in de top. Elk pand is op de beganegrond voorzien van een houten winkelpui op natuurstenen sokkel met afgeronde hoeken en in Jugendstilvormen gebeeldhouwde omlijsting alsmede de houten toegangsdeur met verdeeld bovenlicht met bolle ruiten uit de bouwtijd (met uitzondering van het gewijzigde nr 25), en van boogvormig afgesloten vensters in reliefnissen met gevarieerde baksteen - beurtelings smal, breed, smal op de entresol; de door de lage balustrades afgesloten panden bezitten elk voorts drie French windows met van bolle ruiten voorzien bovenlicht in reliefnissen met gevarieerde baksteen op de eerste verdieping, en drie T-vensters met driedelig bovenlicht en van siermetselwerk voorziene spaarbogen op de tweede verdieping (de nrs 21 en 53 echter met twee vensters); de door een loggia afgesloten panden bezitten op de eerste verdieping in het midden balcondeuren in de door driepasachtige omlijsting bekroonde bovenlichten met bolle ruiten en te weerszijden twee vensters met gehalveerde reliefnissen, en op de tweede verdieping een gemetselde erker met drie rechtafgesloten vensters met natuurstenen blokken en -banden; de door puntvormige topgevels bekroonde panden hebben dezelfde vensters op de tweede verdieping als zojuist beschreven, en op de derde verdieping een houten driezijdige erker op natuurstenen consoles en voorzien van kroonlijst en tandlijst, en in de door twee hoekpijlertjes geflankeerde top een vijfdelige vensterpartij in een van natuurstenen blokken voorziene boognis, welke bij het hogeropgaand middenpand (nr 37) als loggia is uitgevoerd, waarbij voorts op de derde verdieping een boogvormig afgesloten vensternis de erker vervangt. De over het trottoir uitgebouwde galerij wordt door natuurstenen bundelpijlers op sokkels, met teerlingkapitelen, in zeventien vakken verdeeld en wordt in de lengterichting door een troggewelf overkluisd en in de dwarsrichting door gemetselde schoorbogen met natuurstenen blokken, aan de straatzijde voorzien van scheibogen met siersmeedwerk waarop het glazen lessenaarsdak rust; de middentravee bij nr 37 bevat een opengewerkte poort met van balustrade voorzien balcon, in natuursteen twee galerijgedeelten te weerszijden bezitten eveneens een balcon, doch met in Jugendstiltrant uitgevoerde smeedijzeren hekken, van elkaar gescheiden door gemetselde schuttingen met natuursteenbanden; bij de ingangen wordt de galerij bekroond door draakfiguren en wapenschilden. De hoekpanden zijn in vergelijkbare trant uitgevoerd, doch hebben geen galerij nr 21/Herengracht 194 bezit aan beide zijden een topgevel, en voorts aan de Herengrachtzijde een gekoppelde ingang; op de gedeeltelijk afgeschuinde hoek twee gevleugelde fabeldieren met wapenschild in natuursteen; nr 55 (voorheen 53)/Keizersgracht 197 bezit een afgeronde hoek met van initialen voorzien wapenschild die boven het ronde balcon op de entresol bij de verdieping is afgeschuind en tenslotte door een ronde hoektoren met leien spits en afgeronde dakvensters en windwijzer wordt bekroond; de gevel aan de Keizersgracht wordt afgesloten met een topgevel, te rechterzijde geflankeerd door een gebeeldhouwde haan. Het pand Keizersgracht 197 is eveneens in vergelijkbare trant uitgevoerd, met op de beganegrond een natuurstenen winkelpui, en gekoppelde ingang met stoep en rondboogvormig bovenlicht te rechterzijde, twee rondboogvensters in reliefnissen op de entresol; een balcon in het midden en vier rondboogvensters in reliefnissen op de eerste verdieping, en vier rechtafgesloten vensters met boognissen en balustrade op de tweede verdieping. Het pand Keizersgracht 199 bezit eveneens een gekoppelde ingang met stoep, waarboven gemetselde balcons met ijzeren hek op beide verdiepingen, en voorts een topgevel. Het pand Keizersgracht 201 heeft twee toegangsdeuren te weerszijden van een groot boogvormig venster in reliefnis met in Jugendstiltrant uitgevoerd raamhek op de beganegrond; op de eerste verdieping drie rondboogvensters en ijzeren balcons op natuurstenen consoles waarboven een geschilderde plaquette met naamvermelding, en in de top een vijfdelig boogvormig venster met spaarvelden. Complex van winkelwoningen en galerij in voor de tijd kenmerkende toepassing van aan verschillende stijlen ontleende motieven, en diverse naar de opdrachtgeefster verwijzende decoraties, vermengd met eigentijdse vormen tot een karakteristiek, samenhangend geheel, tot standgekomen als gevolg van de in 1894 gerealiseerde doorbraak van de Raadhuisstraat.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaRaadhuisstraat211016 DBAmsterdam
NeeRaadhuisstraat33H1016 DCAmsterdam
NeeRaadhuisstraat491016 DDAmsterdam
NeeRaadhuisstraat471016 DDAmsterdam
NeeRaadhuisstraat45H1016 DDAmsterdam
NeeRaadhuisstraat4321016 DDAmsterdam
NeeRaadhuisstraat43H1016 DDAmsterdam
NeeRaadhuisstraat4121016 DDAmsterdam
NeeRaadhuisstraat41H1016 DDAmsterdam
NeeRaadhuisstraat3921016 DCAmsterdam
NeeRaadhuisstraat39H1016 DCAmsterdam
NeeRaadhuisstraat37B1016 DCAmsterdam
NeeRaadhuisstraat37A1016 DCAmsterdam
NeeRaadhuisstraat3521016 DCAmsterdam
NeeRaadhuisstraat35H1016 DCAmsterdam
NeeRaadhuisstraat3321016 DCAmsterdam
NeeRaadhuisstraat3121016 DCAmsterdam
NeeRaadhuisstraat551016 DDAmsterdam
NeeRaadhuisstraat31H1016 DCAmsterdam
NeeRaadhuisstraat29H1016 DCAmsterdam
NeeRaadhuisstraat2721016 DCAmsterdam
NeeRaadhuisstraat27H1016 DCAmsterdam
NeeRaadhuisstraat251016 DBAmsterdam
NeeRaadhuisstraat231016 DBAmsterdam
NeeKeizersgracht20111016 DSAmsterdam
NeeKeizersgracht19921016 DSAmsterdam
NeeKeizersgracht199H1016 DSAmsterdam
NeeKeizersgracht19711016 DSAmsterdam
NeeKeizersgracht19721016 DSAmsterdam
NeeKeizersgracht201H1016 DSAmsterdam
NeeKeizersgracht197H1016 DSAmsterdam
NeeHerengracht1941016 BSAmsterdam
NeeRaadhuisstraat511016 DDAmsterdam

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieWoningen en woningbouwcomplexenAppartementengebouw

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
AmsterdamE8927
AmsterdamE8913
AmsterdamE8924
AmsterdamE8915
AmsterdamE8922
AmsterdamE8918
AmsterdamE8917
AmsterdamE7139
AmsterdamE8914
AmsterdamE8916
AmsterdamE8925
AmsterdamE8921
AmsterdamE8923
AmsterdamE8926
AmsterdamE8919
AmsterdamE8920