Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
46547
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82796/106
Kadastrale aanduiding
Lieve Vrouwe Parochie B 974
Ds. Schuilingstraat 6, 9078 WD te Oudebildtzijl

Omschrijving

Doopsgezinde Vermaning. Blijkens stichtingssteen in de gang opgetrokken in 1806; in 1906 uitgebreid met de ervoor liggende pastorie en de aardig gedetailleerde houten Julianatoren, bekroond door ingesnoerde naaldspits. Mechanisch torenuurwerk Gebr. van Bergen, Midwolda, 1909, later voorzien van elektrische opwinding. De Vermaning is opgetrokken uit baksteen en wordt gedekt door een met pannen belegd driezijdig schilddak; zij is uitgerust met rondboogvensters met houten tracering en een venster met snijwerk in empire vormen.

In het door een loshangend houten tongewelfje overdekte interieur een aantal aardige onderdelen, waaronder: een gepaneelde houten scheidingswand met gecanneleerde pilasters met Ionische kapiteel en een (niet geheel oorspronkelijke) preekstoel met rug- en klankbord, beide objecten met empire details; voorts een eenvoudig orgel uit 1896 op galerij; twee koperen kroonluchters en enige sobere kerkbanken, waarvan twee overhuifd en eveneens met empire detaillering.

Doopsgezinde Vermaning en Julianatoren van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Nee Religieuze gebouwen Kerkelijke dienstwoning Pastorie(F)
Ja Religieuze gebouwen Kerk en kerkonderdeel Kerk