Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
468715
Complexnummer
468714 - Vennebroek
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82859/200
Kadastrale aanduiding
Eelde C 660
Eelde C 661
Hoofdweg 255, 9765 CH te Paterswolde

Omschrijving

Omschrijving onderdeel 1:

Inleiding

HERENHUIS Vennebroek gebouwd in 1848 in opdracht van Joan Hendrik van Iddekinge (gevelsteen) op de plaats van een ouder huis. Het classicistisch aandoende huis werd in 1913 gerestaureerd door P.A. Camphuis (gevelsteen). In 1936 werd in opdracht van F.P.J. Camphuis door J. Heithuis uit Paterswolde aan de zuidgevel een serre aangebouwd. In de symmetrisch aangelegde voortuin staan diverse antieke sculpturen en brokstukken. Hiervan is in 1989 een inventarisatie opgemaakt door ir. O. Meyling.

Omschrijving.

Op rechthoekige grondslag gebaseerd en in baksteen opgetrokken herenhuis, bestaande uit een souterrain, twee bouwlagen en gedekt door een U-vormig met geglazuurde pannen belegd schilddak; schoorstenen met kappen; vernieuwde eenvoudige goot en daklijst. Voorgevel met risaliserende, symmetrische opbouw met plint; getoogde deels nog van persiennes voorziene ramen met glas-in-lood in bovenlicht en centraal geplaatste entree met natuurstenen stoep, deuromlijsting, rondboog bovenlicht met snijwerk (pijlen), zwaar gebombeerde van snijwerk voorziene deur. Boven de deur een raam met omlijsting en boven de daklijst een stenen dakkapel met rondboog bovenlicht en oorspronkelijk met klauwstukken. Aan oostelijke zijde een uitbouw waarin een belangrijk gebrandschilderd glas-in-loodraam met de afbeeldingen van alle familiewapens van de bewoners. Het rijke INTERIEUR heeft onder meer een hal met zware deuromlijstingen, zwaar uitgevoerde zoldering, geglazuurde tegels. Kamer met van geglazuurde tegels voorziene haardpartij. Souterrain met dienstkeuken met onder meer granito aanrecht met kasten, schouw, oude atag-oven en geglazuurde tegels.

Waardering

HUIS van algemeen belang

-vanwege de ouderdom

-vanwege de kloeke symmetrische architectuur

-als centrum van de historische aanleg

-als onderdeel van de reeks huizen in het beschermde gezicht Landgoederengordel Eelde - Paterwolde

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 468714. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1848
1848
exact
restauratie
1913
1913
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Herenhuis

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Hollands Classicisme
invloeden